אוריינות סביבתית: תוצאות מדגם מייצג במערכת החינוך בישראל
(Environmental Literacy: Results of a Representative Survey in the Education System in Israel)

עיונים בניהול משאבי טבע וסביבה 6 (2008)

24 Pages Posted: 5 May 2016

See all articles by Gonen Sagy

Gonen Sagy

Ben-Gurion University of the Negev

Maya Negev

University of Haifa - School of Public Health

Yaakov Garb

Ben-Gurion University of the Negev

Alan Salzberg

Quantitative Analysis, Inc

Alon Tal

Ben-Gurion University of the Negev

Date Written: May 5, 2016

Abstract

חשיבות החינוך הסביבתי כחלק מאסטרטגיה לאומית לאיכות הסביבה מוכרת בעולם כולו. בשנים האחרונות הושקעו מאמצים רבים ומיליוני שקלים לפיתוח תוכניות חינוך סביבתי במערכת החינוך בישראל, אך לא נבחנו מצב האוריינות הסביבתית הקיימת או מידת ההצלחה של התוכניות. מטרת מחקר זה הייתה בדיקה של האוריינות הסביבתית בקרב מדגם ארצי של תלמידים במערכת החינוך. במאמר זה יוצגו תוצאות מחקר ארצי לבדיקת האוריינות הסביבתית, הכוללת ידע, עמדות והתנהגות. במחקר השתתפו 3,121 תלמידים ב 77- בתי ספר בכיתות ו' וי"ב, אשר מהווים מדגם מייצג למערכת החינוך בישראל )על בסיס מגזר, גודל יישוב, רמת הצלחה בלימודים ומצב סוציו-אקונומי(. מאגר הנתונים שהצטבר הינו בולט ברוחב ובעומק הנתונים בישראל ובין הגדולים בעולם. המחקר, ובעיקר פיתוח כלי המחקר, נערך בהתייעצות עם ועדת ההיגוי שכללה אנשי אקדמיה, מחנכים, מנהלי בתי ספר, נציגי משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, ומומחים לחינוך סביבתי מארצות הברית. נמצא כי ההתנהגות אינה ידידותית לסביבה במקרים רבים והידע של התלמידים לקוי, אך העמדות ביחס לסביבה חיוביות. בדיקת הקשר בין שלושת הממדים מראה, כפי שכבר הוכח במספר מחקרים בעולם, כי ידע בנושאי סביבה אינו קשור להתנהגות סביבתית. בנוסף קיים פער בין העמדות וההתנהגות של התלמידים, למרות שיש קשר בין שני ממדים אלו. הקשר בין אוריינות סביבתית לבין נתונים דמוגרפים הוא מועט. חוויות שיש בהן מגע ישיר עם הטבע ודמות מקשרת לטבע קשורות לאוריינות סביבתית גבוהה.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: אוריינות סביבתית, חינוך סביבתי, מדגם מייצג ארצי מיצג למערכת החינוך

Suggested Citation

Sagy, Gonen and Negev, Maya and Garb, Yaakov and Salzberg, Alan and Tal, Alon, אוריינות סביבתית: תוצאות מדגם מייצג במערכת החינוך בישראל
(Environmental Literacy: Results of a Representative Survey in the Education System in Israel) (May 5, 2016). עיונים בניהול משאבי טבע וסביבה 6 (2008) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2775576

Gonen Sagy

Ben-Gurion University of the Negev ( email )

Be'er Sheva
8410501
Israel

Maya Negev (Contact Author)

University of Haifa - School of Public Health ( email )

Israel

Yaakov Garb

Ben-Gurion University of the Negev ( email )

Be'er Sheva
8410501
Israel

Alan Salzberg

Quantitative Analysis, Inc ( email )

United States

Alon Tal

Ben-Gurion University of the Negev ( email )

Be'er Sheva
8410501
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
141
Abstract Views
701
rank
245,124
PlumX Metrics