שיפור רמת הניקיון במרחב הציבורי בישראל
Improving Cleanliness in the Public Space in Israel

אקולוגיה וסביבה 7 (1) , אפריל 2016

8 Pages Posted: 8 May 2016

See all articles by Maya Negev

Maya Negev

University of Haifa - School of Public Health

Date Written: May 8, 2016

Abstract

תקציר בעברית: בשנים האחרונות עבר תחום הגנת הסביבה בישראל התפתחות משמעותית עם אימוץ תפיסת הקיימות ומהפכת המִחזור וניהול משאבי הפסולת. עם זאת, התחום הבסיסי של שמירת הניקיון נדחק לשוליים, והמרחב הציבורי בישראל, הן במקומות יישוב הן בטבע - נותר מלוכלך. מאמר זה מסכם מיזם מחקרי–יישומי שמטרתו הייתה לבדוק מהי המדיניות הנדרשת כדי להביא לשיפור רמת הניקיון במרחב הציבורי בישראל. במסגרת המיזם נערך מיפוי של המסגרת הנורמטיבית והארגונית של תחום הניקיון בישראל, כולל ראיונות עם בעלי תפקידים בארגונים שונים בישראל. בעקבות תהליך זה זוהו אתגרים שונים המקשים על קידום נושא הניקיון בסדר היום הסביבתי: היעדרה של מדיניות מובחנת לטיפול בנושא הניקיון, מיקום נמוך של הנושא בסדר העדיפויות הסביבתי, תפיסה של הניקיון כמיושן וכקשור לאסתטיקה בלבד, מחסור בשיתופי פעולה בין–ארגוניים ובין–מגזריים, דלות אכיפה, אי–ניצול משאבים כספיים זמינים והיעדר ידיעה מדויקת על היקף התופעה במונחים כמותיים מדידים. כמו כן, נערכה סקירה בין–לאומית של תכניות שהופעלו במקומות שונים בעולם והצליחו להביא לשיפור רמת הניקיון במרחב הציבורי באופן מוכח ומדיד. הסקירה הבין–לאומית זיהתה שלוש תכניות שבלטו בהצלחתן. התכניות נבדלות זו מזו בגישותיהן ובמרכיביהן, אך מספר מאפיינים נמצאו משותפים לכולן: הנהגה שמכינה תכנית עבודה אסטרטגית ואחראית על הוצאתה לפועל, ביסוס התכנית על מחקר איכותי וכמותי, הגדרת יעדים כמותיים להפחתת פסולת ומעקב אחר ההתקדמות באמצעות ניטור כמותי. על סמך ממצאי הסקירה הבין–לאומית ובהתאם לאתגרים ולקשיים של התחום בארץ, מוצע כי נושא הניקיון יוצב גבוה בסדר העדיפויות, וכי הטיפול בו ירוכז בידי קואליציית שותפים בין–מגזרית שתהיה אחראית על גיבוש תכנית אסטרטגית, שיוגדרו בה מטרה אסטרטגית, יעדים כמותיים והאמצעים להגשמתם.

English Abstract: In recent years, environmental protection in Israel has undergone significant development with the adoption of the concept of sustainability, the recycling revolution and the management of waste resources. Nevertheless, the basic area of maintaining cleanliness has been marginalized, and the public space in Israel, both in cities and the countryside, remains dirty. This article summarizes an applied research project whose objective was to examine the policy required to improve the level of cleanliness in the public space in Israel. As part of the project, the normative and organizational framework of the sanitation sector in Israel was surveyed, including interviews with officials in various Israeli organizations. As a result of this process, various challenges have been identified that impede promotion of the issue of cleanliness in the environmental agenda: the absence of a distinct policy to deal with the issue of cleanliness, the low priority of the issue in the environmental priorities, the perception of cleanliness as outdated and related only to aesthetics, the lack of inter-organizational and inter-sectoral cooperation, lack of enforcement, non-utilization of available financial resources and lack of accurate knowledge of the scope of the phenomenon in measurable quantitative terms. In addition, an international survey was conducted of programs implemented in various places around the world that succeeded in improving the level of cleanliness in the public space in a proven and measurable manner. The international review identified three outstanding successful programs. The plans differ in their approaches and components but include several common characteristics: a leadership that prepares a strategic work plan and is responsible for its implementation, a program based on qualitative and quantitative research, defined quantitative goals for waste reduction and tracking of progress through quantitative monitoring. Based on the findings of the international survey and the challenges and difficulties of this field in Israel, we propose that the issue of cleanliness be placed high on the list of priorities and that it be coordinated by a coalition of multi-sector partners responsible for formulating a strategic plan to define a strategic objective, quantitative goals and the means to attain them.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: אשפה, לכלוך, מדיניות סביבתית, פסולת, קיימות

Suggested Citation

Negev, Maya, שיפור רמת הניקיון במרחב הציבורי בישראל
Improving Cleanliness in the Public Space in Israel (May 8, 2016). אקולוגיה וסביבה 7 (1) , אפריל 2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2777112

Maya Negev (Contact Author)

University of Haifa - School of Public Health ( email )

Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
66
Abstract Views
639
rank
401,755
PlumX Metrics