Naar Een Nieuwe Balans Tussen Markt En Overheid [Towards a New Balance Between Market and Government]

Nederlands Juristenblad, afl. 4, p. 270-271

2 Pages Posted: 19 May 2016

See all articles by Willem A. Janssen

Willem A. Janssen

Utrecht University - School of Law

Ali Mohammad

Leiden University

Date Written: January 29, 2016

Abstract

Dutch Abstract: Na de inwerkingtreding van de Wet Markt en Overheid klagen mkb’ers nog altijd over vermeende oneerlijke concurrentie door overheden. Marktactiviteiten van gemeenten worden per besluit aangemerkt als activiteiten die ‘plaatsvinden in het kader van het algemeen belang’. Maar het zou niet vanzelfsprekend moeten zijn dat overheden marktactiviteiten verrichten. De auteurs pleiten voor de introductie van een ‘nee-tenzij’-principe dat overheden verplicht om een voorafgaande marktconsultatie uit te voeren om te toetsen of inmenging in de markt of een inbesteding wel noodzakelijk en proportioneel is.

English Abstract: After the enactment of the Dutch Market and Government Act, SMEs still complain about alleged unfair competition from public authorities. Municipalities tend to exempt their economic activities on the market from these rules by claiming that these activities occur in light of the public interest. The authors argue in favor of introducing a 'no, unless' principle, which applies prior to the performance of such services. It is also argued that market consultations can play an imperative role in assessing whether delivery of a service on the market is necessary and proportional.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: Mededingingsrecht, Aanbestedingsrecht, Make-or-Buy, Wet Markt en Overheid, Competition law, Public Procurement Law, Market and Government Act

Suggested Citation

Janssen, Willem A. and Mohammad, Ali, Naar Een Nieuwe Balans Tussen Markt En Overheid [Towards a New Balance Between Market and Government] (January 29, 2016). Nederlands Juristenblad, afl. 4, p. 270-271, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2778661

Willem A. Janssen (Contact Author)

Utrecht University - School of Law ( email )

Utrecht
Utrecht
Netherlands

Ali Mohammad

Leiden University ( email )

Postbus 9500
Leiden, Zuid Holland 2300 RA
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
60
Abstract Views
369
Rank
529,367
PlumX Metrics