דיני הסביבה בעידן של קפיטליזם: האם ניתן לפתח את הרגולציה הסביבתית בהתבסס על טעמים ליברטריאניים, ואם כן - כיצד?
(Environmental Law in the Age of Capitalism: How Should Environmental Regulation Be Developed on the Basis of Libertarian Rationales)

המשפט כ"א תשע"ו, 139-175

37 Pages Posted: 19 May 2016

See all articles by Itai Eliav

Itai Eliav

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law

Date Written: May 19, 2016

Abstract

תקציר בעברית: בתקופתנו גובר הלחץ על המשאבים הטבעיים, ולפתחנו רובצים אתגרים משמעותיים בכל הקשור בהגנה על איכות הסביבה. רבים מכירים בכך שהשימוש ברגולציה ובחקיקה סביבתית הוא לא רק לגיטימי, אלא הכרחי ומהווה חלק חשוב מתפקיד המדינה. אולם אנו חיים בתקופה שבה מנשבות רוחות קפיטליסטיות המעמידות במרכז את הקניין הפרטי ומעלות את קרנו של רעיון המדינה המינימלית. רעיון זה, המוצא הצדקה בפילוסופיה הליברטריאנית, הוא בעייתי מאוד מבחינת סביבתנים המנסים לפתח את הגנת הסביבה באמצעות חקיקה ורגולציה. המאמר יתמודד עם הבעייתיות הסביבתית הגלומה במינימליות השלטונית המבוססת על הפילוסופיה הליברטריאנית, ויתמקד בתאוריה הליברטריאנית של רוברט נוזיק. תוצג ביקורת סביבתית המראה כי הליברטריאניזם הוא אנטי-סביבתי. לאחר מכן יטען כי, בניגוד למה שמקובל לחשוב, מבחינה תיאורטית לא רק שניתן לבסס על הליברטריאניזם הנוזיאקני כינון של רגולציה סביבתית מטעם המדינה, אלא יש הכרח לפתח רגולציה כזו. המאמר יראה כיצד עקרונות הליברטריאניזם של נוזיק מובילים לתמיכה בהתערבות ממשלתית ובפיתוח חקיקה ורגולציה בתחום איכות הסביבה. יהיה בכך כדי להצדיק רגולציה כזו גם במסגרת חשיבה קפיטליסטית המבססת את עצמה על הרעיון הליברטריאני של המדינה המינימלית, ומקדשת את הקניין הפרטי.

English Abstract: These days pressure on natural resources is rapidly increasing and consequently environmental challenges have become highly significant. Many recognize that environmental legislation and regulation are not only legitimate but necessary and constitute an important function of the modern state. However, we live at a time when capitalist winds are blowing. Private property and the notion of the minimal state are becoming widespread, finding justification in libertarian philosophy. These capitalist concepts are problematic from an environmental perspective as they hamper and even block environmentalists who are trying to develop environmental protection through legislation and regulation. The article deals with environmental problems embodied in the libertarian philosophy and focuses on the libertarian theory of Robert Nozick. First, environmental criticism is discussed, showing that libertarianism is anti-environmental. Then, contrary to the prevailing opinion, I argue that theoretical examination shows not only that it is possible to base environmental regulation by the state on Nozick's libertarianism, but also that his libertarian theory necessarily leads to the establishment of such regulation. The article explains how Nozick's libertarian principles lead to support for government intervention and the development of environmental legislation and regulation. This justifies such environmental action by the state within the framework of capitalist thinking which exalts the libertarian approaches promoting private property and the minimal state.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Eliav, Itai, דיני הסביבה בעידן של קפיטליזם: האם ניתן לפתח את הרגולציה הסביבתית בהתבסס על טעמים ליברטריאניים, ואם כן - כיצד?
(Environmental Law in the Age of Capitalism: How Should Environmental Regulation Be Developed on the Basis of Libertarian Rationales) (May 19, 2016). המשפט כ"א תשע"ו, 139-175, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2782046

Itai Eliav (Contact Author)

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
44
Abstract Views
501
PlumX Metrics