Ölçek Uyarlamada Metodoloji Sorunu: Yönetim Ve Örgüt Alanında Uyarlanan Ölçekler Üzerinden Bir Araştırma (Methodological Issues in Scale Adaptation: A Study on Adapted Scales in the Management and Organization Field)

The Journal of Human and Work, Volume 3(1), pp 1-20, April 2016

20 Pages Posted: 31 May 2016

See all articles by Mehmet Bayık

Mehmet Bayık

Turkish Military Academy

Sait Gurbuz

Turkish Military Academy - Department of Defense Management

Date Written: April 15, 2016

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışmada; yanlılık, denklik ve ölçek uyarlama çalışmalarında uygulanması gerekli olan hususlara açıklık getirilmesi; yönetim ve örgüt alanında, yabancı dilde geliştirilmiş ölçeklerin Türkçe’ye uyarlanması çalışmalarında hâlihazırda nasıl bir uygulama izlendiğinin tespit edilmesi ve bu çalışmalar için bazı öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 2010-2015 yılları arasında yönetim ve örgüt alanında yapılmış olan ölçek uyarlama çalışmaları (n=45) içerik analizi ile incelenerek ölçek uyarlama çalışmalarında genel eğilimler ve uygulamalar tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde; ölçek uyarlama çalışmalarındaki uygulamaların, araştırmacılar arasında büyük ölçüde farklılıklar gösterdiği ve ölçek uyarlama çalışmalarında ortak bir metodoloji takip edilmediği tespit edilmiştir. Çalışmada, ölçek uyarlama çalışmalarında metodoloji birliği sağlamak ve hatalı uygulamaları en az düzeye indirgemek amacıyla ölçek uyarlaması yapan araştırmacılar için öneriler sunulmuştur.

English Abstract: The purpose of the present study is to clarify the concepts of bias and equivalence as well as the procedures to be applied in the scale adaptation studies; to identify the current trends and practices in the adaptation of the scales to Turkish language; and to make some suggestions for scale adaptation procedures. Within this framework, the scale adaptation studies (n=45) conducted during 2010-2015 were content analyzed, and the current trends and practices in scale adaptation were identified. The study findings indicated that there were great differences in the scale adaptation procedures followed by researchers and that there was no commonly accepted methodology for scale adaptation. A series of suggestions were proposed to the researchers to ensure a uniform methodology and minimize inaccurate practices in the scale adaptation studies.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Ölçek uyarlama, Çeviri, Geri-çeviri, Yanlılık, Denklik, İçerik analizi

Suggested Citation

Bayık, Mehmet and Gurbuz, Sait, Ölçek Uyarlamada Metodoloji Sorunu: Yönetim Ve Örgüt Alanında Uyarlanan Ölçekler Üzerinden Bir Araştırma (Methodological Issues in Scale Adaptation: A Study on Adapted Scales in the Management and Organization Field) (April 15, 2016). The Journal of Human and Work, Volume 3(1), pp 1-20, April 2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2786373 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2786373

Mehmet Bayık (Contact Author)

Turkish Military Academy ( email )

Kara Harp Okulu, Çankaya Huzur Park İçi Yolu
Çankaya/Ankara
Ankara, 06420
Turkey

Sait Gurbuz

Turkish Military Academy - Department of Defense Management ( email )

Ankara
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
298
Abstract Views
873
rank
117,588
PlumX Metrics