Uluslararası Hukukta Dikkate Alınan Vatandaşlık: Gerçek Kişilerde "Etkin Vatandaşlık" Sorunsalı (Nationality Under International Law: Questioning the 'Effective Nationality' Requirement for Natural Persons)

(2015/2) Journal of Galatasaray University Faculty of Law 159-193

35 Pages Posted: 31 May 2016

See all articles by Berk Demirkol

Berk Demirkol

University of Galatasaray - Faculty of Law

Date Written: April 30, 2016

Abstract

BTurkish Abstract: u makale gerçek kişilerde etkin vatandaşlık doktrininin uluslararası hukukun çeşitli alanlarında uygulamasını incelemektedir. Bu amaçla, ilk önce, uluslararası bir uyuşmazlıkta devletin diplomatik koruma hakkını gerçek kişinin vatandaşlık devleti ile gerçek bir bağı olmaması nedeniyle reddeden Nottebohm kararı, ardından da güncel uluslararası hukukta bu konuya ilişkin teamül hukuku kuralları incelenmektedir. Bu makale, etkin vatandaşlığa ilişkin genel uluslararası hukukta kabul edilen yaklaşımın uluslararası yatırım hukuku ve milletlerarası özel hukuktaki kanunlar ihtilafı kurallarını ne derece etkilediğini araştırmaktadır. Bu kapsamda, tek vatandaşlığı olan gerçek kişinin bu vatandaşlığının etkin olmaması, birden çok vatandaşlığı olan kişilerin hangi durumlarda hangi vatandaşlıklarından yararlanabilecekleri ve çok vatandaşlığı olan kişinin aynı zamanda davalı devletin ya da for devletin vatandaşlığına sahip olması durumunda ne gibi sonuçlar doğabileceği ele alınmaktadır.

English Abstract: This article treats the application of the effective nationality doctrine to natural persons in several fields of international law. For this purpose, it analyses first the Nottebohm case, where the ICJ required a genuine link between a person and his state of nationality so that the latter may espouse diplomatic protection. The article discusses then to what extent this doctrine is accepted in customary international law. It also questions whether the contemporary approach in customary international law has affected the approach in international investment law and the conflict of laws rules in private international law. In this context, the article deals with three main scenarios in each section: natural person having one nationality which is not effective, natural person having multiple nationalities none of which are the nationality of the respondent state or of the for, and natural person having multiple nationalities one of which is the nationality of such state.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: etkin vatandaşlık, gerçek ve sıkı bağ, diplomatik koruma, yatırımcı, kişisel statü, effective nationality, genuine and close link, diplomatic protection, investor, personal statute

Suggested Citation

Demirkol, Berk, Uluslararası Hukukta Dikkate Alınan Vatandaşlık: Gerçek Kişilerde "Etkin Vatandaşlık" Sorunsalı (Nationality Under International Law: Questioning the 'Effective Nationality' Requirement for Natural Persons) (April 30, 2016). (2015/2) Journal of Galatasaray University Faculty of Law 159-193, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2786576

Berk Demirkol (Contact Author)

University of Galatasaray - Faculty of Law ( email )

Ciragan Cad. 36
Ortakoy / Besiktas
Istanbul, Istanbul 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
155
Abstract Views
690
rank
207,575
PlumX Metrics