Aspects of Sovereignty of the Member States the Integration to the European Union (Aspecte Privind Suveranitatea Statelor Membre În Contextul Integrării În Uniunea Europeană)

Proceedings of Scientific Conference "New Challenges Related to EU`S Internal Security" (5th Ed.), Held by Doctoral Schools from Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania, 2016

Posted: 7 Jun 2016

Date Written: June 15, 2016

Abstract

English Abstract: Sovereignty of member states within the European Union is a current problem that generates many topics of analysis. Member States are sovereign or not?

In the process of integration into the European Union, Member States gives a number of powers to the European Union, which diminishes the prerogatives of national sovereignty. The European Union brings together still sovereign states, but whose sovereignty is limited. Member States can not invoke national provision (even constitutional) not to enforce a provision union .

Romania's integration in the European Union involves a number of legislative changes, including constitutional. Romanian Constitution and legislation were designed to give expression to the fact that Romania is a sovereign, who may participate in any international intergovernmental organization; integration into an organization superstate needs to agree with this formula, which assumes Community order priority over the internal legislation of the Romanian community.

By changes in the Treaty of Lisbon are introduced new regulations in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), are established very clearly how the division of powers between the European Union and Member States. In this sense, the treaty identifies three categories of competence or exclusive competence, shared competence and skills of coordination and support actions of the Member States.

Romanian Abstract: Suveranitatea statelor membre în cadrul Uniunii Europene este o problemă de actualitate, care generează numeroase subiecte de analiză. Mai sunt statele membre suverane sau nu?

În cadrul procesului de integrare în Uniunea Europeană, statele membre cedează o serie de competențe către Uniunea Europeană, care diminuează prerogativele suveranității naționale. Uniunea Europeană reunește, încă, state suverane, dar a căror suveranitate este limitată. Statele membre nu pot invoca dispoziții naționale (nici măcar constituționale) pentru a nu aplica o dispoziție unională.

Integrarea României în Uniunea Europeană implică o serie de modificări legislative, inclusiv de ordin constituțional. Constituția și legislația română au fost concepute astfel încât să dea expresie faptului că România este un stat suveran, care poate participa la orice organizație internațională interguvernamentală; integrarea într-o organizație superstatală necesită punerea de acord cu această formulă, care presupune prioritatea ordinii comunitare asupra celei interne, a legislației comunitare asupra celei române.

Prin modificările intervenite prin Tratatul de la Lisabona sunt introduse reglementări noi în Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene (TFUE), se stabilesc foarte clar modalităţile de repartizare a competenţelor între Uniunea Europeană şi statele membre. În acest sens, tratatul identifică trei categorii de competenţe, respectiv competenţele exclusive, competenţele partajate şi competenţele de coordonare sau de sprijinire a acţiunii statelor membre

Keywords: Limited Sovereignty; Exclusive Competence; Shared Competences; Coordination Skills; Transfer of Skills; European Integration; Suveranitate Limitată; CompetențE Exclusive; CompetențE Partajate; CompetențE De Coordonare; Transfer De CompetențE; Integrare Europeană

Suggested Citation

Nicoleta, Diaconu, Aspects of Sovereignty of the Member States the Integration to the European Union (Aspecte Privind Suveranitatea Statelor Membre În Contextul Integrării În Uniunea Europeană) (June 15, 2016). Proceedings of Scientific Conference "New Challenges Related to EU`S Internal Security" (5th Ed.), Held by Doctoral Schools from Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania, 2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2790273

Diaconu Nicoleta (Contact Author)

Independent ( email )

United States

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
98
PlumX Metrics