Jurisprudentie zoeken op Europese schaal. Hoe de ECLI-zoekmachine de grensoverschrijdende toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken vergroot (Searching Court Decisions on a European Scale – How the ECLI Search Engine Improves the Cross-Border Accessibility of Case Law)

Nederlands tijdschrift voor Europees recht (NtEr) 2016, nr. 4, pag. 137-140

8 Pages Posted: 18 Jun 2016

See all articles by Marc van Opijnen

Marc van Opijnen

Publications Office of the Netherlands

Bart Veenman

Council of State(Netherlands)

Date Written: June 10, 2016

Abstract

Dutch Abstract: De European Case Law Identifier (ECLI) is inmiddels door acht lidstaten en drie Europese gerechten geïmplementeerd. Het citeren en vinden van uitspraken wordt daarmee reeds vereenvoudigd, maar de echte kracht van het ECLI-raamwerk zal beter zichtbaar worden nu ook de ECLI-zoekmachine beschikbaar is. Op deze door de Europese Commissie ontwikkelde website zijn miljoenen rechterlijke uitspraken op uniforme wijze doorzoekbaar gemaakt. Weliswaar is deze zoekmachine een belangrijke stap voorwaarts, maar de komende jaren zal nog veel werk moeten worden verzet om de grensoverschrijdende toegankelijkheid van rechtspraak verder te verbeteren. Voor een deel kan dat met slimme technologie, maar ook de rechterlijke macht zelf zal een bijdrage moeten leveren.

English Abstract: Currently the European Case Law Identifier has been implemented by eight EU Member States and three European courts. This already facilitates citing and finding courts decisions, but the real power of the ECLI framework will become manifest now the ECLI search engine has become available. On this website – developed by the European Commission – millions of court decisions are indexed in a uniform way. Although this search facility is an important step forwards, the coming years a lot of additional work has to be done to further improve the cross-border accessibility of case law. Smart technology can play its role, but also the judiciary itself has to make a substantial contribution.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: Case law databases, ECLI

JEL Classification: K40

Suggested Citation

van Opijnen, Marc and Veenman, Bart, Jurisprudentie zoeken op Europese schaal. Hoe de ECLI-zoekmachine de grensoverschrijdende toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken vergroot (Searching Court Decisions on a European Scale – How the ECLI Search Engine Improves the Cross-Border Accessibility of Case Law) (June 10, 2016). Nederlands tijdschrift voor Europees recht (NtEr) 2016, nr. 4, pag. 137-140, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2796835

Marc Van Opijnen (Contact Author)

Publications Office of the Netherlands ( email )

Wilhelmina van Pruisenweg 52
The Hague, 2595 AN
Netherlands

Bart Veenman

Council of State(Netherlands) ( email )

Postbus 20019
The Hague, 2500 EA
United States

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
89
Abstract Views
803
rank
408,282
PlumX Metrics