Securitatea spațiului cibernetic în România. Grilă simplificată de analiză, estimare și evaluare anuală a tendințelor (Cyberspace Security in Romania. Simplified Method for Annual Analysis, Estimation, and Trends Assessment)

Hello World! - Migrație și securitate, 2016

Posted: 27 Jun 2016

Date Written: June 1, 2016

Abstract

Romanian Abstract: Analiza de față are la bază și actualizează la zi indicatorii securizării raționale din cadrul studiului extins realizat anterior asupra securității și guvernanței spațiului cibernetic contemporan, utilizând aceeași metodologie și structură de cercetare pentru o mai bună acuratețe a evaluării tendințelor în domeniu. Prin securizare rațională, în sensul analizei de față, se înțelege înfăptuirea securității într-o manieră care să respecte îndeaproape și să ocrotească echilibrul fragil dintre securitate, libertate și prosperitate la nivelul unui domeniu strategic. Nu o să insist în cadrul acestei lucrări pe aspecte legate de structura și metodologia grilei de analiză, deoarece acestea au fost deja precizate explicit anterior. Concluziile analizei de față și observațiile privind tendințele trebuie interpretate strict în cheia „securizării raționale” ca indicator unitar al bunei guvernanțe a spațiului cibernetic, și nu în contextul mai larg al celorlalți indicatori pe care i-am identificat în lucrarea mai sus citată, precum cooperarea sinergică, transparența extinsă, neproliferarea și cultura de securitate cibernetică. De altfel, este important de reținut că evaluarea tendințelor în cele ce urmează este valabilă doar pentru anul 2016.

English Abstract: This paper proposes a simplified matrix of annual analysis on the governance of the Romanian cyberspace in terms of „judicious security”. I do not to insist here on issues related to the structure and methodology of the analysis, as they have been explicitly presented within my PhD dissertation cited below. The conclusion and subsequent observations on trends assessment should be interpreted strictly according to the "judicious securitization" indicator of good cyberspace governance. Moreover, it is important to note that the assessment of trends below is valid only for the year 2016.

Keywords: securitate cibernetică, guvernanță, spațiu cibernetic, analiză

Suggested Citation

Popa, Iulian, Securitatea spațiului cibernetic în România. Grilă simplificată de analiză, estimare și evaluare anuală a tendințelor (Cyberspace Security in Romania. Simplified Method for Annual Analysis, Estimation, and Trends Assessment) (June 1, 2016). Hello World! - Migrație și securitate, 2016. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2799626

Iulian Popa (Contact Author)

Babeș-Bolyai University ( email )

1st Kogălniceanu Mihail Street
Cluj-Napoca, Cluj 400084
Romania
00764212825 (Phone)

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
134
PlumX Metrics