Οι μεταλλάξεις της σοσιαλδημοκρατίας και ο μεσαίος χώρος (The Mutations of Social Democracy and the Middle Area)

31 Pages Posted: 1 Jul 2016

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: June 28, 2016

Abstract

Greek Abstract: Το πολιτικό, οργανωτικό και ιδεολογικό αδιέξοδο από το οποίο περνάει η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία τις τελευταίες δεκαετίες, είναι οφθαλμοφανές και πολυσυζητημένο. Το αδιέξοδο αυτό εκφράζεται εμμέσως πλην σαφώς, μέσα από την αδυναμία των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων να συγκρατήσουν στις τάξεις τους την εκλογική τους πελατεία και την κοινωνική τους βάση σε εργαζομένους , υπαλλήλους και συνταξιούχους . Τούτου δοθέντος , η κρίση της σοσιαλδημοκρατίας αποκτά ολοένα και περισσότερο μόνιμα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά θα επιχειρηθούν να αναλυθούν στην παρούσα εργασία.

English Abstract: The political, organizational and ideological impasse from which passes the European social democracy in recent decades, is obvious and much discussed. This deadlock is expressed implicitly, through the weakness of social democratic parties to hold their ranks their electoral clientele and their social basis for workers, employees and pensioners . That means , the crisis of social democracy is becoming more permanent features. These features will be attempted to be analyzed in this paper.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: social democracy, austerity, policy change

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Οι μεταλλάξεις της σοσιαλδημοκρατίας και ο μεσαίος χώρος (The Mutations of Social Democracy and the Middle Area) (June 28, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2801490 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2801490

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
46
Abstract Views
250
PlumX Metrics