Respectul Faţă De Lege, Fundament Al Lumii Libere, Capitaliste (Respect for the Law, the Foundation of the Free, Capitalist World)

Annals of the Constantin Brancusi University, Juridical Sciences Series, No 4/2015

Posted: 30 Jun 2016

Date Written: December 30, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Toate consideraţiile pe care le vom face în această parte a lucrării se bazează pe atributul omului în capitalism de a fi mai mult decât o entitate lipsită de semnificaţie, între miile, milioanele sau miliardele de semeni ai lui. Omul occidental, ca rezultat al raportării la lume şi la propriul eu, doreşte ,,să fie”, să se afirme, să existe, în speranţa că va putea înşela în vreun fel statutul său de fiinţă al cărei rol pare să fie dat ca unul redus, trecător, de la natură. Omul occidental nu se împacă cu această situaţie şi din această cauză putem discuta despre individualism, despre persoană şi nu în ultimul rând despre cetăţean, dacă vom ţine cont de dimensiunea politică a individului uman.

English Abstract: All the considerations that we do in this part of the work is based on human attribute to capitalism to be more than a meaningless entity among the thousands, millions or billions of his fellow men. Western man as a result of reporting to the world and own person, wishes “to be”, to affirm, to exist, hoping to deceive in any way his status of being whose role seems to be given as one low, transient from nature. Western man does not reconcile with this situation and therefore we can discuss about individualism, about person and not least about citizen if we take into account the political dimension of the human being.

Keywords: Individualism, asociere umană, occident, lege, normă, libertate, cooperare, corupţie, respectarea legii, civilizaţie, Individualism, human association, western, law, rule, freedom, cooperation, corruption, law enforcement, civilization

JEL Classification: K10

Suggested Citation

Chiriţescu, Dorel Dumitru, Respectul Faţă De Lege, Fundament Al Lumii Libere, Capitaliste (Respect for the Law, the Foundation of the Free, Capitalist World) (December 30, 2015). Annals of the Constantin Brancusi University, Juridical Sciences Series, No 4/2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2802207

Dorel Dumitru Chiriţescu (Contact Author)

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
130
PlumX Metrics