Forma Ad Validitatem, Forma Ad Probationem Şi Forma Ad Opozabilitatem În Contractul De Vânzare (The Ad Validitatem Form , Ad Probationem Form and Ad Opozabilitatem Form in the Sales Agreement)

Annals of the Constantin Brancusi University, Juridical Sciences Series, No 4/2015

8 Pages Posted: 30 Jun 2016

See all articles by Rodica Peptan

Rodica Peptan

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Date Written: December 30, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Literatura de specialitate a identificat, în raport de criteriul consecinţelor nerespectării regulilor privind forma actului juridic, forma cerută pentru valabilitatea actului juridic (forma ad validitatem sau ad solemnitatem), a cărei nerespectare atrage sancţiunea nulităţii absolute, forma cerută pentru probarea actului juridic (forma ad probationem), cu consecinţa, în principiu, a imposibilităţii dovedirii lui cu alt mijloc de probă şi forma cerută pentru opozabilitatea faţă de terţi, a cărei nerespectare lipseşte actul de eficacitate în raporturile cu terţii, care sunt îndreptăţiţi să ignore actul ce nu le-a fost adus la cunoştinţă. Forma contractului de vânzare este supusă regulilor generale şi, în anumite situaţii prevăzute de lege, unor reguli speciale.

English Abstract: The literature of specialty has identified in relation to the criterion of the consequences of non-compliance with rules regarding the form of legal act, the required form for the valability of legal document (the ad validitatem or ad solemnitatem form), the failure to obtain it attracting the absolute nullity, the form required for proving legal document (the ad probationem form), with the consequence, in principle, of the impossibility of proving it with other evidence and the form required for opposability against third parties who fail missing act effectively in relationships with third parties who are entitled to ignore the act that has not been brought to informed . The form the sales agreement is subject to the general rules and, in some cases provided by law, to special rules.

Note: Downloadable document is available in Romanian and English.

Keywords: forma, vânzare, exprimare consimţământ, consensual, ad validitatem, ad probationem, ad opozabilitatem, form, sale, expressing consent, consensual, ad validitatem ad, ad probationem, ad opozabilitatem.

JEL Classification: K12

Suggested Citation

Peptan, Rodica, Forma Ad Validitatem, Forma Ad Probationem Şi Forma Ad Opozabilitatem În Contractul De Vânzare (The Ad Validitatem Form , Ad Probationem Form and Ad Opozabilitatem Form in the Sales Agreement) (December 30, 2015). Annals of the Constantin Brancusi University, Juridical Sciences Series, No 4/2015. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2802255 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2802255

Rodica Peptan (Contact Author)

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
16
Abstract Views
578
PlumX Metrics