Aspecte Privind Soluţionarea Alternativă a Litigiilor Dintre Consumatori Şi Comercianţi (Issues Concerning Alternative Dispute Resolution between Consumers and Traders)

Annals of the Constantin Brancusi University, Juridical Sciences Series, No 3/2015

14 Pages Posted: 1 Jul 2016

See all articles by Octavia Maria Cilibiu

Octavia Maria Cilibiu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Date Written: October 30, 2015

Abstract

Romanian Abstract: În legislaţia naţională a fost transpusă Directiva nr. 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consumşi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) prin O. G. nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi în scopul creării cadrului juridic necesar pentru care reclamaţiile consumatorilor împotriva comercianţilor să fie prezentate în mod voluntar de către consumatori, entităţilor care aplică proceduri de soluţionare a litigiilor, într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil.

English Abstract: It has been transposed into national law Directive no. 2013/11 / EU of the European Parliament and of the Council on alternative dispute resolution for consumer and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22 / EC (Directive on consumer ADR) by O. G. No. 38/2015 on alternative dispute resolution between consumers and traders in order to create the necessary legal framework for consumer complaints against traders that are submitted voluntarily by consumers, entities applying procedures for resolving disputes in an independent, impartial, transparent, effective, expeditious and fair way.

Note: Downloadable document is available in Romanian and English.

Keywords: consumatori, comercianţi, soluţionare alternativă, litigii, entităţi SAL, consumers, retailers, alternative, litigation, entity ADR

JEL Classification: K30

Suggested Citation

Cilibiu, Octavia Maria, Aspecte Privind Soluţionarea Alternativă a Litigiilor Dintre Consumatori Şi Comercianţi (Issues Concerning Alternative Dispute Resolution between Consumers and Traders) (October 30, 2015). Annals of the Constantin Brancusi University, Juridical Sciences Series, No 3/2015. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2803108 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2803108

Octavia Maria Cilibiu (Contact Author)

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
14
Abstract Views
117
PlumX Metrics