Creación da Compañía de Tranvías de La Coruña e desenvolvemento da rede tranviaria básica (1876 - 1929) (The Creation of the Compañía De Tranvías De La Coruña, and the Development of the Basic Tramway System, 1876 – 1929)

A further developed version of this manuscript was published in Martínez, A.; Piñeiro, C.; Velasco, C. (2006): Compañía de Tranvías de La Coruña (1876-2005): redes de transporte local. Madrid: Lid.

98 Pages Posted: 8 Jul 2016

See all articles by Carlos Piñeiro-Sánchez

Carlos Piñeiro-Sánchez

University of Coruña - Dept. of Financial Economics & Accountability. Financial Management & Information Systems Research Group (fysig)

Date Written: September 1, 2002

Abstract

English Abstract: This work examines the first efforts to develop an urban transportation system in A Coruña. We analyze in detail the financial and investment policies of the Compañía de Tranvías, paying special attention to the acquisition of the company by Belgian investors in 1907. We show the relations between financial decisions, profitability, financial equilibrium, and the organization of the transportation service: traction system, network development, investments to create new lines, etc. By 1929, some trams were moved by electricity; the urban transportation system was fully consolidated, and an interurban streetcar line had been also stablished to help link the downtown and the hinterland. However, as the company grew, some financial issues raised: an increased leverage, difficulties to generate cash flows, and loss of profitability.

Galician Abstract: Este traballo sintetiza os aspectos básicos da etapa inicial de creación e desenvolvemento do transporte público urbano na Coruña e, nomeadamente, os primeiros pasos da Compañía de Tranvías de La Coruña como concesionaria deste servizo. Descríbese con certo detalle a problemática financeira do negocio que, finalmente, supuxo a venda da empresa e a concesión a un grupo de investidores belgas. Amósante os elos entre as decisións financeiras, a economicidade da explotación e o equilibrio financeiro da empresa, e o seu efecto sobre os aspectos visibles do servizo: modelo de tracción, crecemento da rede, asunción de novas liñas e percorridos, etc. Este período finaliza cunha rede urbana plenamente consolidada, con tracción eléctrica, e estendida cara ó hinterland cunha liña metropolitana de tranvía tamén electrificada; e tamén cunha incipiente problemática financeira causada polo crecemento do endebedamento e a paulatina redución da capacidade de xeración de rendas do negocio.

Spanish Abstract: Este trabajo sintetiza los aspectos básicos de la etapa inicial de creación y desarrollo del transporte público urbano en A Coruña y, en particular, los primeros pasos de la Compañía de Tranvías de La Coruña como concesionaria de este servicio. Se describen con cierto detalle la problemática financiera del negocio que, finalmente, acabó provocando la venta de la empresa y la transferencia de la concesión a un grupo de inversores belgas. Se presentan las relaciones entre las decisiones financieras, la economía de la explotación y el equilibrio financiero de la empresa, y su efecto efecto sobre los aspectos externos del servicio: modelo de tracción, crecimiento de la red, solicitud de nuevas líneas, etc. Este período finaliza con una red urbana plenamente consolidada, con tracción eléctrica, y extendida hacia el hinterland de la ciudad con una línea metropolitana de tranvía también electrificada, y con una incipiente problemática financiera causada por la conjunción de un alto nivel de endeudamiento y una lenta pero continuada reducción de la capacidad del negocio para generar rentas.

Note: Downloadable document is available in Spanish.

Keywords: urban transportation systems, corporate finance, investments

JEL Classification: L92, M21

Suggested Citation

Piñeiro-Sánchez, Carlos, Creación da Compañía de Tranvías de La Coruña e desenvolvemento da rede tranviaria básica (1876 - 1929) (The Creation of the Compañía De Tranvías De La Coruña, and the Development of the Basic Tramway System, 1876 – 1929) (September 1, 2002). A further developed version of this manuscript was published in Martínez, A.; Piñeiro, C.; Velasco, C. (2006): Compañía de Tranvías de La Coruña (1876-2005): redes de transporte local. Madrid: Lid.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2804318 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2804318

Carlos Piñeiro-Sánchez (Contact Author)

University of Coruña - Dept. of Financial Economics & Accountability. Financial Management & Information Systems Research Group (fysig) ( email )

Campus de Elviña
A Coruña, A Coruña E15071
Spain

HOME PAGE: http://www.udc.es/grupos/fysig/carlos

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
11
Abstract Views
651
PlumX Metrics