Prefectul si subprefectul in viziunea propunerii legislative privind revizuirea Constitutiei Romaniei (The Prefect and the Deputy Prefect in the View of the Legislative Proposal on the Revision of the Constitution of Romania)

Curierul Judiciar (C. H. Beck Romania), nr. 10/2014, p. 586-589

4 Pages Posted: 8 Aug 2016

See all articles by Irina Alexe

Irina Alexe

Legal Research Institute of the Romanian Academy

Date Written: August 8, 2014

Abstract

Romanian Abstract: Într-un stat de drept prefectul trebuie să se caracterizeze prin existenţa unui statut, care să-i garanteze îndeplinirea cu profesionalism şi în limite apolitice a misiunii sale. Studiul îşi propune o analiză din perspectiva standardelor amintite a locului şi rolului pe care autorii propunerii legislative privind revizuirea Constituţiei României au înţeles să îl stabilească nu numai pentru prefect, ci şi pentru subprefect. Concluziile desprinse argumentează ideea că propunerea legislativă privind revizuirea Constituţiei României ar fi trebuit să contureze o poziţionare mai clară a prefectului şi chiar a subprefectului în raport cu celelalte autorităţi publice dar, mai ales, să fundamenteze statutul de înalţi funcţionari publici pentru prefect şi subprefect, precum şi să stabilească un sistem de garanţii care să le permită acestora îndeplinirea scopului specific.

English Abstract: In compliance with the rule of law, the prefect should be characterized by the existence of a statute that would ensure the professional and apolitical achievement of his/her mission. The study aims at analyzing from the standpoint of the previously mentioned standards of the place and of the role which the authors’ of the legislative proposal on the review of the Constitution of Romania have understood to establish not only for the prefect but also for the deputy prefect. The drawn up conclusions account for the idea that the legislative proposal on the revision of the Constitution of Romania should have outlined a clearer standing of the prefect and even of the deputy prefect in relation to the other public authorities but, especially, it should have underpinned the statute on the senior civil servants of the prefect and deputy prefect, and it should have also established a system of guarantees that might enable them to fulfill their specific purpose.

Note: Downloadable document is available in Romanian.

Keywords: revision of the Constitution of Romania, prefect, deputy prefect, professional and apolitical achievement, legislative proposal

JEL Classification: K22

Suggested Citation

Alexe, Irina, Prefectul si subprefectul in viziunea propunerii legislative privind revizuirea Constitutiei Romaniei (The Prefect and the Deputy Prefect in the View of the Legislative Proposal on the Revision of the Constitution of Romania) (August 8, 2014). Curierul Judiciar (C. H. Beck Romania), nr. 10/2014, p. 586-589. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2819940 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2819940

Irina Alexe (Contact Author)

Legal Research Institute of the Romanian Academy ( email )

Calea 13 Septembrie no.13, corp B, et. 4, sector 5
Bucharest, 050711
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
21
Abstract Views
214
PlumX Metrics