שכר טרחה התלוי בתוצאה בשיעור של מאה אחוז (A Contingent Fee at the Rate of One Hundred Percent)

17 Pages Posted: 10 Aug 2016 Last revised: 21 Dec 2016

Eyal Zamir

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: August 8, 2016

Abstract

Hebrew Submission: מוכר נכס תבע מהקונה פיצויים מוסכמים בשל הפרת חוזה המכר. בין הקונה לבין עורך הדין שייצג אותה בתביעה הוסכם בעל-פה ששכר טרחתו של עורך הדין יהיה בשיעור ההפרש בין סכום הפיצויים המוסכמים שהלקוחה נתבעה לשלם לבין הסכום שבו היא תחויב למעשה. בית-משפט השלום קיבל את תביעתו של עורך הדין לשכר טרחה בשיעור זה, בית המשפט המחוזי הפחית במידת מה את השכר המוסכם, ובית המשפט העליון דחה בקשה לרשות ערעור על פסק הדין המחוזי.
רשימה זו מציגה את הרקע הכלכלי, ההתנהגותי והמשפטי של הסדרי שכר טרחה התלוי בתוצאה. היא מסבירה שבמקרה הנדון היה מדובר בשכר טרחה התלוי בתוצאה, ששיעורו 100% מהתועלת שהלקוחה עתידה הייתה להפיק מהייצוג המשפטי. הרשימה טוענת שלא היה מקום לתת תוקף להסכם זה, משום שהוא בלתי-סביר ואינו עולה בקנה אחד עם חובות האמון החלות על עורכי דין. מעבר למקרה הספציפי, ההתדיינות הנוכחית חושפת ליקויים בהסדר המשפטי החל על הסכמי שכר התלוי בתוצאה במשפטנו, הן מבחינת היעדרה של דרישת כתב הן מבחינת אופן הפיקוח על סבירותם של הסכמים אלה.

English Abstract: A seller filed a lawsuit for liquidated damages against a buyer who breached a sales contract. The defendant and her attorney agreed orally that the attorney’s fee will be the difference between the sum claimed by the seller and the sum she would actually have to pay. The court of first instance accepted the attorney’s claim for that fee, the court of appeal reduced the fee to a certain extent, and the Supreme Court of Israel rejected a petition for a second appeal.

This Note presents the economic, behavioral, and legal background of contingent-fee arrangements. It claims that, in essence, the agreement in the present case provided for a fee rate of 100% of the client’s benefit from the legal representation. It further argues that this agreement should have been deemed unenforceable, because it was unfair and incompatible with the attorney’s fiduciary obligations. Beyond the particular case, the Note criticizes the regulation of contingent fees in Israel. It argues that the law should require that such agreements be made in writing and call attention to several deficiencies in the statutory provision authorizing the Bar to supervise their fairness.

Note: Downloadable document is available in Hebrew.

Keywords: contingent fee, lawyers' ethics, fairness of exchange

Suggested Citation

Zamir, Eyal, שכר טרחה התלוי בתוצאה בשיעור של מאה אחוז (A Contingent Fee at the Rate of One Hundred Percent) (August 8, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2819983 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2819983

Eyal Zamir (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus, 91905
Israel
+972 2 582 3845 (Phone)
+972 2 582 9002 (Fax)

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
43
Abstract Views
367
PlumX