Metodologia Rachunku Satelitarnego Turystyki Dla Polski (Regional Tourism Satellite Account for Poland)

M. Kachniewska, T. Skalska, Metodologia rachunku satelitarnego turystyki dla Polski, Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa 2014

41 Pages Posted: 12 Feb 2017

See all articles by Magdalena Kachniewska

Magdalena Kachniewska

Warsaw School of Economics (SGH)

Teresa Skalska

affiliation not provided to SSRN

Date Written: August 14, 2014

Abstract

Polish Abstract: Rosnące znaczenie turystyki dla gospodarki regionów sprawia, że samorządy i władze lokalne podejmują aktywną politykę jej rozwoju. Warunkiem prowadzenia skutecznej polityki jest jednak dysponowanie rzetelnymi narzędziami pomiaru efektów podejmowanych działań. W przypadku turystyki standardowe systemy informacji gospodarczej są niewystarczające, ponieważ nie dają pełnego obrazu zjawiska. W odniesieniu do kraju instytucje międzynarodowe (UNWTO, OECD i EUROSTAT) wypracowały wspólną metodologię takiego narzędzia, którym jest rachunek satelitarny turystyki (RST). Została ona wdrożona w wielu krajach, także w Polsce. W ślad za RST pojawił się pomysł wypracowania podobnej metodologii dla regionów. W niektórych krajach podjęto próby opracowania takiej metodologii, a następnie jej wdrożenia. Niemniej nie mają one oficjalnego charakteru i są bardzo zróżnicowane. Przedstawione w opracowaniu rozwiązania są oryginalną propozycją dostosowaną do polskich realiów. Czerpią z rozwiązań przygotowanych w innych krajach przede wszystkim w zakresie powiązania z RST. Podstawowym założeniem, które uwzględniono przy konstruowaniu metodologii było uczynienie z RRST narzędzia, które realnie opisuje zjawiska zachodzące w regionach, ale równocześnie w rygorystyczny sposób wpisuje je w parametry ustalone dla całego kraju. Opracowanie składa się z siedmiu części – wprowadzenia i uwag końcowych oraz pięciu rozdziałów merytorycznych, których treść i kolejność odzwierciedlają zagadnienia poruszane w RRST. Zostało przygotowane przez pracowników Szkoły Głównej Handlowej, Instytutu Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie oraz członków Stowarzyszenia na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki.

English Abstract: The growing importance of tourism for the economy of regions and destinations makes local authorities promote the polotics of tourism development. The main condition of its success is to have reliable tools of tourism economic potential measurement. As the starndard systems of information (tourism statistics) seem to be not satisfactory the international institutions (UN WTO, OECD, EUROSTAT) worked out the common methodology of so called tourism satellite account.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: turystyka, rachunek satelitarny, ekonomika turystyki

JEL Classification: C18, L83,

Suggested Citation

Kachniewska, Magdalena and Skalska, Teresa, Metodologia Rachunku Satelitarnego Turystyki Dla Polski (Regional Tourism Satellite Account for Poland) (August 14, 2014). M. Kachniewska, T. Skalska, Metodologia rachunku satelitarnego turystyki dla Polski, Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa 2014 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2823040 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2823040

Magdalena Kachniewska (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

aleja Niepodleglosci 162
PL-Warsaw, 02-554
Poland

Teresa Skalska

affiliation not provided to SSRN

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
44
Abstract Views
415
PlumX Metrics