השוק הפרטי בעבודה הציבורית
The Private Market of Public Work

מחקרי משפט (Studies in Law), 2016

40 Pages Posted: 7 Sep 2016

See all articles by Adam Shinar

Adam Shinar

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law

Date Written: September 4, 2016

Abstract

תקציר בעברית: בעשורים האחרונים אנו עדים לתהליך היטשטשות בין הספירה הפרטית לספירה הציבורית. היטשטשות זו באה לידי ביטוי בשלושה תחומים עיקריים. האחד, הפרטה ומיקור חוץ של פונקציות שבעבר בוצעו על-ידי המגזר הציבורי אל המגזר הפרטי. השני, הזרמה של נורמות מהמשפט הציבורי למשפט הפרטי. תחומים אלו זכו להתייחסות ענפה בספרות. המאמר יוקדש לבחינתה של מגמה שלישית, חדשה: מעבר של נורמות שוקיות מהמשפט הפרטי לתוך המגזר הציבורי, שעיקרו ייבוא פרקטיקות ניהוליות וכללים משפטיים אשר התפתחו במגזר הפרטי לתוך מגזר אשר אופן עבודתו הוסדר באופן מסורתי באמצעות כללים שונים. זוהי "הפרטה הפוכה", שמבקשת להפוך את הבירוקרטיה השלטונית לבירוקרטיה שוקית.

המאמר משרטט, לראשונה, את מהלכי ההפרטה החדשים בישראל, שגולת הכותרת שלהם היא דו"ח ועדת דיין "לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה", ומבקש להסב את תשומת הלב למורכבות הטמונה בתפיסה החדשה של בירוקרטיה שוקית. כך, למשל, הפיכת אופן הפעולה של המגזר הציבורי לכזה הדומה למגזר הפרטי מעוררת חשש שמקצועיות המינהל הציבורי תבוא על חשבון מקסום האינטרסים של הדרג הפוליטי. באופן דומה, הפיכת מדדי ההצלחה לכמותיים עלולה להמעיט בחשיבותו של חלק מהעבודה הציבורית, אותו חלק שקשה לכימות. לבסוף, הדגש המוגבר על "גמישות ניהולית" עלול לפגוע בעצמאות השירות הציבורי.

מטרת השירות הציבורי בישראל אינה רק לספק שירותים באופן יעיל, אלא גם להוות גורם בעל משקל שיש בכוחו למתן ולרסן גורמים פוליטיים. רפורמות המבקשות להפוך את השירות הציבורי לדומה למגזר הפרטי מעלות חשש כי התכליות הייחודיות שביסוד השירות הציבורי ייפגעו עם אימוצה של תפיסת הבירוקרטיה השוקית.

English Abstract: This article focuses on recent public sector reforms in Israel. Neo liberal reforms in the 1980s and 1990s have privatized much of government work, either through the hiring of temporary workers or contract work, or through the outsourcing of government functions to private entities. In recent years, however, Israel has embraced a new mode of privatization, one that I term “reverse privatization.” Unable to privatize certain functions, the government has turned to making government bureaucracy itself run like a business by adopting private sector legal doctrines and management tools and relying more generally on ideas associated with the New Public Management movement. The article examines this move, arguing that essential tenets of an independent, professional civil service are likely to be affected with the blurring of the public-private divide.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: הפרטה, שירות ציבורי, עובדי קבלן, הון אנושי, גמישות ניהולית, דיני עבודה, משפט מנהלי,

Suggested Citation

Shinar, Adam, השוק הפרטי בעבודה הציבורית
The Private Market of Public Work (September 4, 2016). מחקרי משפט (Studies in Law), 2016. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2834532

Adam Shinar (Contact Author)

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
123
rank
223,800
Abstract Views
674
PlumX Metrics