Download this Paper Open PDF in Browser

Ekonomický přístup k právu v USA a Evropě: Příčiny odlišného rozšíření (Economic Approach to Law in the US and Europe: Causes of Distinct Proliferation)

Jurisprudence, 2015, No. 3, pp. 3-14

12 Pages Posted: 8 Sep 2016  

Jan Broulík

Tilburg University, Tilburg Law School, Tilburg Law and Economics Center (TILEC); Charles University in Prague, Faculty of Law

Date Written: 2015

Abstract

Czech Abstract: Zahraniční literatura identifikuje rozličné příčiny toho, proč se ekonomický přístup k právu rozšířil mnohem silněji v USA než v Evropě. Tento článek tyto příčiny člení do následujících pěti kategorií: (1) institucionální prostředí, (2) právní kultura, (3) akademické instituce, (4) vybavenost znalostmi a dovednostmi a (5) vliv jednotlivců a finančních prostředků. Příčiny ze všech těchto kategorií – z nichž některé se navzájem podmiňují či jinak ovlivňují – mohou do určité míry vysvětlovat uvedenou „transatlantickou odlišnost“. Některé z těchto příčin jsou ovšem relevantní pouze pro vysvětlení týkající se určité skupiny aktérů činných v evropských právních komunitách (např. soudců).

English Abstract: Foreign literature identifies various causes for which the economic approach to law has spread more intensively in the US than in Europe. This article classifies these causes into the following five categories: (1) institutional environment, (2) legal culture, (3) academic institutions, (4) knowledge and skills, (5) influence of individuals and funding. Causes belonging to all these categories – some of which condition or otherwise influence one another – can, to some extent, explain the mentioned “transatlantic divergence”. Some of the causes are, however, only relevant in explanation pertaining to a certain group of agents active within European legal communities (e.g. judges).

Notes: Downloadable document is available in Czech.

Keywords: economics, law, common law, civil law, legal culture

JEL Classification: K00

Suggested Citation

Broulík, Jan, Ekonomický přístup k právu v USA a Evropě: Příčiny odlišného rozšíření (Economic Approach to Law in the US and Europe: Causes of Distinct Proliferation) (2015). Jurisprudence, 2015, No. 3, pp. 3-14. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2835997

Jan Broulík (Contact Author)

Tilburg University, Tilburg Law School, Tilburg Law and Economics Center (TILEC) ( email )

Warandelaan 2
Netherlands

Charles University in Prague, Faculty of Law ( email )

Prague
Czech Republic

Paper statistics

Downloads
35
Abstract Views
125