Právní jistota v daňovém právu - meta nebo dotěrný společník? (Legal Certainty in Tax Law - Goal or Troublesome Companion?)

Conference Proceedings: Den pravni teorie (Day of legal theory), Masaryk University Brno, Czech Republic, ISBN 978-80-210-7369-2, 2014

7 Pages Posted: 6 Oct 2016 Last revised: 7 Oct 2016

See all articles by Roman Landgráf

Roman Landgráf

Charles University in Prague - Faculty of Law

Date Written: November 10, 2014

Abstract

Czech Abstract: Příspěvek se zaměřuje na otázky aplikace principu právní jistoty v oblasti daňového práva. Právní jistota je jednou ze základních, široce v právní vědě a filosofii sdílených hodnot a účelů práva. Přesto však v praxi zůstává často jen ve formální či přímo jen teoretické formě existence. Nejinak je tomu též v oblasti daňového práva. V příspěvku je naznačeno několik specifik daňového práva, na jejichž základě se autor pokouší hledat pro oblast daňového práva specifické řešení v právně-teoretické vědě prakticky trvalého konfliktu positivně- a přirozeněprávních koncepcí přístupu k právu a také soupeření různých metod výkladu, a to vše s cílem dosažení vyšší míry předvídatelnosti práva.

Takto příspěvek dospívá k závěru, že naznačenému cíli při zmíněných podmínkách lépe vyhovují positivně-právní koncepty práva a výkladové metody spíše textuální než teleologické.

English Abstract: Legal certainty is generally regarded as a basic quality and value of law. However, how is with this principle realy treated in tax law? Is legal certainty actually the main standard, which governs the creation and applications of tax law? The paper reach to conclusion (in the special situation of tax law) that to the desired objective serve legal positivism rather as natural law theory. For the purposes of the legal certainty in tax law is as interpretative method more appropriate textualism than purposivism.

The paper will also focuses on the critical analysis of some concrete legislative and judicial achievements (in tax law in Czech Republic) that are experiencing distortion ideas of predictability (legal certainty).

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: Tax Law, Legal Certainty, Predictability

Suggested Citation

Landgráf, Roman, Právní jistota v daňovém právu - meta nebo dotěrný společník? (Legal Certainty in Tax Law - Goal or Troublesome Companion?) (November 10, 2014). Conference Proceedings: Den pravni teorie (Day of legal theory), Masaryk University Brno, Czech Republic, ISBN 978-80-210-7369-2, 2014, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2840922

Roman Landgráf (Contact Author)

Charles University in Prague - Faculty of Law ( email )

Nam. Curieovych 7
Praha, 11640
Czech Republic

HOME PAGE: http://www.landgraf.cz

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
32
Abstract Views
204
PlumX Metrics