בכיוון הנכון (Nudge) נפגעי עבירה והסדרי טיעון: דחיפה קלה
Crime Victims in Plea Agreements: Nudging the Criminal Justice System into Involving Them

55 Pages Posted: 10 Oct 2016 Last revised: 3 May 2017

See all articles by Michal Tamir

Michal Tamir

The Academic Center of Law and Science

Dana Pugach

Ono Academic College Faculty of Law

Date Written: September 29, 2016

Abstract

תקציר בעברית: בימינו, חלק ניכר מהתיקים הפליליים בישראל, מסתיימים בהסדרי טיעון. לאור המציאות הקיימת, עולה השאלה מהו מקומם של נפגעי העבירה. השתתפותם של נפגעי העבירה בהסדרי טיעון חשובה לנפגע, למערכת המשפט ולחברה. על רקע הדברים הללו נכתב המאמר, המקשר בין הסדרי טיעון לבין נפגעי העבירה, וטוען שמעורבות נפגעים בהליכים עשויה לספק מענה לחלק מהביקורות נגד מוסד הסדרי טיעון. במאמר נעשה שימוש ב-nudge theory, המהווה חלק מהכלכלה ההתנהגותית ומאמינה שהמסגרת שבה אדם מקבל החלטה משפיעה על החלטתו.

English Abstract: The Israeli Crime Victim’s Rights Act has given victims limited rights regarding the involvement in plea agreements. However, crime victims remain marginalized as even their limited involvement in plea agreements is yet under enforced.

This article reveals the largely unnoticed gap between the victim’s rights and the disadvantaged reality they experience in plea agreements. Further, the paper identifies the legal causes that led to this gap; namely, the broad discretion and dominance of the prosecution on the one hand, and the victim’s lack of enforcement mechanisms to participate on the other.

The article provides a solution whose novelty is twofold. First, the solution advocated by this article embodies the nudge theory; a theory, explained in this article, which is unfortunately yet to be adequately utilized in the context of criminal law. Second, the article demonstrates a choice architecture mechanism that leaves the prosecutor’s discretion intact; while at the same time nudges the participation of the crime victims.

The right-reality gap identified in this article threatens to leave crime victims unheard. This article analyzes the importance of victims’ voice in plea bargains, identifies the causes of this entrenched gap, and provides a unique and practical solution to the problem.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: נפגע עבירה, הסדר טיעון, nudge theory, הליך פלילי

Suggested Citation

Tamir, Michal and Pugach, Dana, בכיוון הנכון (Nudge) נפגעי עבירה והסדרי טיעון: דחיפה קלה
Crime Victims in Plea Agreements: Nudging the Criminal Justice System into Involving Them (September 29, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2845328 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2845328

Michal Tamir (Contact Author)

The Academic Center of Law and Science ( email )

Hamargoa 5
Hod Hasharon
Israel

Dana Pugach

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
144
Abstract Views
632
rank
250,073
PlumX Metrics