Dokazování v daňovém právu - vybrané doktrinální a komparativní poznámky (Evidence in Tax Law - is the Taxpayer able to bear the Burden of Proof?)

Bulletin Komory daňových poradců České republiky 2/2016 (ISSN: 1211-9946)

15 Pages Posted: 6 Oct 2016 Last revised: 7 Oct 2016

See all articles by Roman Landgráf

Roman Landgráf

Charles University in Prague - Faculty of Law

Date Written: June 9, 2016

Abstract

Czech Abstract: V oblasti dokazování v daňovém právu existují otázky, které nejsou v české judikatuře dosud uspokojivě vyřešeny a ke kterým se česká daňověprávní doktrína vyjadřuje jen málo. Mezi ně patří o otázka důkazního břemene, včetně otázky požadované míry důkazu. Text se zabývá i komparativní náhledem na tuto otázku.

English Abstract: In the Czech tax law still remains a number of crucial issues unresolved. Among them is the question of burden of proof: standard of proof and shifting the burden of proof. Article performs an analysis of the problem, even with the help of comparative law. The lack of clarity in standard of proof causes fundamental constitutional failure in tax law processes.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: Tax Law, Burden of Proof, Standard of Proof, Comparative Tax Law

JEL Classification: K34

Suggested Citation

Landgráf, Roman, Dokazování v daňovém právu - vybrané doktrinální a komparativní poznámky (Evidence in Tax Law - is the Taxpayer able to bear the Burden of Proof?) (June 9, 2016). Bulletin Komory daňových poradců České republiky 2/2016 (ISSN: 1211-9946), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2848557

Roman Landgráf (Contact Author)

Charles University in Prague - Faculty of Law ( email )

Nam. Curieovych 7
Praha, 11640
Czech Republic

HOME PAGE: http://www.landgraf.cz

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
69
Abstract Views
388
Rank
624,293
PlumX Metrics