Tussen Scylla en Charybdis: Spanningsvelden en Taakopvattingen in het Licht van Schadelijk maar Legaal Ondernemingsgedrag (Between Scylla And Charybdis: Tension Areas and Missions in Light of Harmful but Legal Corporate Behavior)

Tijdschrift voor Toezicht, 2016 (7) 2 doi: 10.5553/TvT/18798705201600700200429

20 Pages Posted: 16 Jan 2017

See all articles by Aute Kasdorp

Aute Kasdorp

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Rotterdam School of Management (RSM)

Date Written: July 4, 2016

Abstract

Dutch Abstract: Nederlandse toezichthouders worstelen met hun missie. De Nederlandse samenleving lijkt tegenwoordig meer van hen te verwachten dan ‘enkel’ handhaven, maar ruimere taakopvattingen brengen net zo goed spanningsvelden met zich. Deze spanningsvelden zijn bij uitstek zichtbaar bij toezichtinterventies zonder wettelijke grondslag, bedoeld om schadelijk maar legaal ondernemingsgedrag tegen te gaan (buitenwettelijk toezicht). Dit artikel illustreert op basis van interviews met toezichthouders hoe zij positie kiezen in het licht van schadelijk maar legaal ondernemingsgedrag. Het plaatst hierbij relevante spanningsvelden in een referentiekader voor buitenwettelijk toezicht, dat uitgaat van vier typen taakopvatting: Handhavers, Vertegenwoordigers, Bemiddelaars en Regisseurs. Deze spanningsvelden en taakopvattingen kunnen vertrekpunt zijn voor systematische reflectie en dialoog. Hiermee kunnen toezichthouders en hun stakeholders de discrepantie verkleinen tussen wat toezichthouders doen en wat de samenleving van hen verwacht.

English Abstract: Dutch regulators struggle with their mission. Dutch society nowadays seems to expect more from them than 'simple' enforcement, but such broader missions produce tensions of their own. These tensions are especially visible in supervisory interventions beyond the law, intended to prevent harmful but legal corporate behavior.

Based on interviews, this article illustrates how supervisors choose position in light of legal but harmful corporate behavior. It places relevant tension areas in a frame of reference for supervision beyond the law, which is based on four types of mission: Law enforcers, Legislative agents, Social Brokers, and Public Architects. These tension areas and missions can be a starting point for systematic reflection and dialogue. This will allow supervisors and their stakeholders to reduce the discrepancy between what regulators do and what society expects from them.

Note: Downloadable document is available in Dutch.

Keywords: regulation, supervision, regulatory mission, dilemmas, extralegal practice

JEL Classification: K2, K42, K49

Suggested Citation

Kasdorp, Aute, Tussen Scylla en Charybdis: Spanningsvelden en Taakopvattingen in het Licht van Schadelijk maar Legaal Ondernemingsgedrag (Between Scylla And Charybdis: Tension Areas and Missions in Light of Harmful but Legal Corporate Behavior) (July 4, 2016). Tijdschrift voor Toezicht, 2016 (7) 2 doi: 10.5553/TvT/18798705201600700200429 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2851405

Aute Kasdorp (Contact Author)

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Rotterdam School of Management (RSM) ( email )

Keizersgracht 42B
Amsterdam, 1015CR
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
36
Abstract Views
257
PlumX Metrics