Kültürün Psikolojik Hareketliliğe Etkisi: Türk Ve Kanadalı Akademisyenlerin Karşılaştırmalı Analizi (The Effects of Culture on Psychological Mobility: Comparative Analyses of Turkish and Canadian Academicians)

Erdoğmuş, N., Aytekin, İ. (2012).The Effects of Culture on Psychological Mobility: Comparative Analyses of Turkish and Canadian Academicians, Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (4). 2521-2540.

Posted: 26 Oct 2016

See all articles by Nihat Erdogmus

Nihat Erdogmus

Istanbul Sehir Uniersity

Ihsan Aytekin

Ankara Social Science University

Date Written: December 19, 2012

Abstract

Turkish Abstract: Bu makalede, kültürün, psikolojik hareketliliğe etkisi incelenmiştir. Araştırma 277’si Türk ve 105’i Kanadalı olmak üzere toplam 382 akademisyen üzerinde yapılmıştır. Araştırmada kültür, yatay ve dikey bireycilik ile yatay ve dikey toplulukçuluk olmak üzere 4 boyutu içeren INDCOL ölçeğiile ölçülmüştür. Psikolojik hareketliliğinin ölçümünde ise, sınırsız tutum ve örgüt tercihi iki alt boyutunu içeren sınırsız kariyer tutumu ölçeği kullanılmıştır. Veri bağımsız t-testi, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, Kanadalı ve Türk akademisyenler arasında hem psikolojik hareketliliği hem de kültürün boyutları açısından farklılık vardır. Buna ek olarak, kültürün kariyer hareketliliği üzerinde etkili olduğu ve Türk akademisyenlerin Kanadalı akademisyenlere göre daha fazla toplulukçu ve daha fazla örgütlerinde kalma eğilimine sahip oldukları bulunmuştur

English Abstract: The present study comparatively examines the effects of culture on psychological mobility of academicians in Turkey and Canada. Questionnaires were completed by 382 respondents, of them 277 Turkish and 105 Canadian. Data were collected using INDCOL for measuring the four cultural dimensions. Psychological mobility that consisted of boundaryless mindset and organizational mobility preference was measured using the Boundaryless Career Attitude Scale. Findings of the study revealed that there were differences between Turkish and Canadian academicians in terms of four cultural dimensions and psychological mobility. It was also found that culture has influence on psychological mobility. Turkish academicians were more collectivist and had higher organizational mobility preference than Canadian counterparts.

Keywords: Career, Career Mobility, Psychological Mobility, Culture, Psychological Mobility of Academicians.

Suggested Citation

Erdogmus, Nihat and Aytekin, Ihsan, Kültürün Psikolojik Hareketliliğe Etkisi: Türk Ve Kanadalı Akademisyenlerin Karşılaştırmalı Analizi (The Effects of Culture on Psychological Mobility: Comparative Analyses of Turkish and Canadian Academicians) (December 19, 2012). Erdoğmuş, N., Aytekin, İ. (2012).The Effects of Culture on Psychological Mobility: Comparative Analyses of Turkish and Canadian Academicians, Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (4). 2521-2540., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2856015

Nihat Erdogmus

Istanbul Sehir Uniersity ( email )

Altunizade Mah. Kusbakisi Cad. No. 27
Uskudar
Istanbul, 34662
Turkey

Ihsan Aytekin (Contact Author)

Ankara Social Science University ( email )

Cicek St. No 1 Ulus
Sciences Yildirim Beyazit University
Ankara, 06500
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
271
PlumX Metrics