תלונות שווא בגין פגיעה בילדים והשפעתם על קביעת המשמורת והאחריות ההורית
False Allegation of Child Abuse and Its Effect on the Determination of Custody and Parental Responsibility

31 Pages Posted: 22 Nov 2016

See all articles by Yoav Mazeh

Yoav Mazeh

Ono Academic College Faculty of Law

Date Written: October 31, 2016

Abstract

תקציר בעברית: במאמר זה בוחן ד"ר יואב מזא"ה את הקשר בין תלונות שווא לבין סוגיית המשמורת והאחריות ההורית.

בשנים האחרונות עולים ממצאים על ההיקף הנרחב יחסית של שימוש בתלונות שווא ככלי טקטי במסגרת הליכי גירושין. תלונות אלה נועדו במידה רבה לפגוע בקשר של הילדים עם ההורה הנילון ולאפשר להורה שהגיש את התלונה לקבל משמורת על הילדים.

סוגיית המשמורת נדונה בספרות בהקשרים רבים ובכלל זה בנוגע למקרים של ניכור הורי. אולם למרות שסוגיית המשמורת במקרי תלונות שווא מעלה שאלות ייחודיות וכבדות משקל, סוגיית המשמורת בהקשר זה מעולם לא נדונה בספרות.

המאמר סוקר את הספרות העוסקת בטובת הילד בהליכי גירושין ומראה שלצורך התפתחותם התקינה והבריאה, הילדים זקוקים לקשר מלא ומשמעותי עם שני הוריהם. על רקע זה, המאמר סוקר את תופעת תלונות השווא והיקפה, ובוחן את הפגיעה הנגרמת לילדים בגינה. הוא בוחן את מאפייני ההורים שפועלים בדרך זו.

בהמשך בוחן המאמר את מושג המשמורת ועומד על הכוח שבידי ההורה המשמורן למשטר את הקשר של ההורה האחר עם הילדים. מתוך כך מציע המאמר שהורה שהגיש בזדון תלונת שווא, תוך ניסיון לפגוע בקשר של הילדים עם ההורה האחר, אינו כשיר להיות משמורן, מושג שמהותו היא במידה רבה לשמש כשומר הסף של הקשר של הילדים עם ההורה האחר.

English Abstract: Previous studies show that false allegations in custody disputes are quite common. Despite numerous studies concerning the issue of custody, the effect of false allegation of child abuse on the question of custody has not been discussed previously. We show that custody enables the custodial parent to be the gate-keeper of the non-custodian's relations with the children. It is therefore critical that the custodian shall not oppose the other parent's relationship with the children.

The article elaborates on the importance to the children's wellbeing that they maintain a meaningful relationship with both parents, and their severe harm when false allegation is made against one of their parents. The article argues that false allegation is an indication of the accuser's inability to be a custodial parent. It exemplifies his-or-her inability to differentiate between their needs and those of the children, and their preference to their vindictive motives on account of the children.

Note: Downloadable document is available in Hebrew.

Keywords: Family Law, Divorce, Custody, False Allegations

Suggested Citation

Mazeh, Yoav, תלונות שווא בגין פגיעה בילדים והשפעתם על קביעת המשמורת והאחריות ההורית
False Allegation of Child Abuse and Its Effect on the Determination of Custody and Parental Responsibility (October 31, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2861903 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2861903

Yoav Mazeh (Contact Author)

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

HOME PAGE: http://mazeh.co.il

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
789
Abstract Views
1,654
rank
36,904
PlumX Metrics