Multi-jurisdictioneel concentratietoezicht: bederven veel koks de brij? (Multi-Jurisdictional Merger Control: Do Too Many Cooks Spoil the Broth?)

Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk, 2016/5-6, p. 62-65

4 Pages Posted: 17 Nov 2016 Last revised: 22 Nov 2016

See all articles by Simon Vande Walle

Simon Vande Walle

University of Tokyo - Graduate Schools for Law and Politics

Date Written: October 1, 2016

Abstract

Dutch Abstract: Concentraties moeten steeds vaker aangemeld worden bij meerdere autoriteiten. Deze tendens zal waarschijnlijk nog toenemen gezien het groeiende aantal grensoverschrijdende deals en het grote aantal mededingingsautoriteiten. Dit brengt een risico op tegenstrijdige beslissingen met zich mee. Gevallen zoals General Electric/Honeywell en Eurotunnel/SeaFrance tonen aan dat dit risico niet denkbeeldig is. Om dit soort gevallen tot een minimum te beperken is internationale samenwerking tussen mededingingsautoriteiten cruciaal. De voorbeelden in het artikel tonen aan dat die daadwerkelijk bijdraagt tot het vermijden van tegenstrijdige beslissingen.

English Abstract: Multi-jurisdictional merger filings are on the rise. The trend is likely to continue, given the growth in global M&A and the large number of merger review regimes. When several competition authorities review the same deal, there is a risk of conflicting outcomes. Cases such as General Electric/Honeywell and Eurotunnel/SeaFrance illustrate that this risk is real. International cooperation plays a key role in ensuring consistent outcomes and the article provides several examples of this.

Note: Downloadable document is available in Dutch.

Keywords: merger control, multi-jurisdictional, competition law

Suggested Citation

Vande Walle, Simon, Multi-jurisdictioneel concentratietoezicht: bederven veel koks de brij? (Multi-Jurisdictional Merger Control: Do Too Many Cooks Spoil the Broth?) (October 1, 2016). Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk, 2016/5-6, p. 62-65, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2869270

Simon Vande Walle (Contact Author)

University of Tokyo - Graduate Schools for Law and Politics ( email )

7-3-1 Hongo Bunkyo-Ku
Tokyo, 113-0033
Japan

HOME PAGE: http://www.simonvandewalle.eu

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
32
Abstract Views
566
PlumX Metrics