Reflections on Dispute Resolution in Health Field Using Arbitration: Romanian Approaches (Reflecţii privind solutionarea diferendelor in domeniul sanatatii prin arbitraj: Experienţe Romanesti)

Curierul Judiciar, nr. 10/2016, p. 557-562

6 Pages Posted: 29 Nov 2016 Last revised: 8 Mar 2017

See all articles by Daniel Mihail Sandru

Daniel Mihail Sandru

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

Date Written: May 26, 2016

Abstract

English Abstract: This article aims to empirically investigate and to methodologically highlight the role of arbitration in health disputes. For the time being, the arbitration in medical field is not fully shaped among the arbitration activities (as it is the case for the arbitration in the field of internet domains). The research is rather an opportunity to see what are the advantages and disadvantages of resorting to arbitration in the medical field. In the first part of the article the meaning of "health/medical domain" will be defined and then the arbitration practice in Romania will be analysed.

Romanian Abstract: Articolul îşi propune să cerceteze empiric şi să evidenţieze metodologic rolul arbitrajului în litigiile care se circumscriu domeniului sănătăţii. Acest domeniu nu este o ramură distinctă, pe deplin conturată, între activităţile arbitrale (cum ar fi arbitrajul în materia domeniilor de internet), aceasta este o oportunitate pentru a observa care sunt avantajele şi dezavantajele recurgerii la arbitraj în domeniul medical. În prima parte a articolului vom delimita chiar înţelesul expresiei "domeniul sănătăţii", iar apoi vom analiza practica arbitrală din România.

Keywords: Arbitration; Arbitration in Health Disputes; Advantages and Disadvantages of Arbitration; Romania

JEL Classification: K22

Suggested Citation

Sandru, Daniel-Mihail, Reflections on Dispute Resolution in Health Field Using Arbitration: Romanian Approaches (Reflecţii privind solutionarea diferendelor in domeniul sanatatii prin arbitraj: Experienţe Romanesti) (May 26, 2016). Curierul Judiciar, nr. 10/2016, p. 557-562. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2876013 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2876013

Daniel-Mihail Sandru (Contact Author)

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
Bucuresti, 050711
Romania
+ 40726999706 (Phone)
+40213188130 (Fax)

HOME PAGE: http://www.csde.ro

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
158
PlumX Metrics