Curtea Constituţională a României și procedura întrebărilor preliminare: De ce nu? (The Constitutional Court of Romania and the Preliminary Rulings Procedure: Why Not?)

Revista Romana de Drept European, No 5, 2011

15 Pages Posted: 1 Dec 2016

Date Written: September 1, 2011

Abstract

Romanian Abstract: Curtea Constituţională a României (CCR) s-a pronunţat recent cu privire la posibilitatea sa de a adresa întrebări preliminare Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), conform procedurii articolului 267 al Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Mai exact, în Decizia 668/2011 CCR face o adevărată provocare logicii, admiţând posibilitatea teoretică de a trimite întrebări preliminare către CJUE, dar continuând în acelaşi timp să îşi nege competenţa de „a stabili dacă există o contrarietate între legea naţională şi Tratat”.

Curtea a găsit acest compromis lipsit de efecte concrete şi de-a dreptul nelămuritor pentru a răspunde unei controverse doctrinare, dar şi pleiadei de excepţii de neconstituţionalitate prilejuite de interpretarea art. 110 al TFUE de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene ca opunându-se unei taxe precum cea instituită de OUG nr. 50/2008.

Lucrarea analizează jurisprudenţa recentă a CCR, raportând-o la decizia istorică a Curţii Constituţionale din Italia – Decizia nr. 103/2008, prin care aceasta admite să îşi schimbe jurisprudenţa şi să adreseze o întrebare preliminară CJUE, dar şi la obligaţiile instituţionale asumate de România prin art. 148, alin. (2) din Constituţie, concluzionând că atitudinea CCR de autoizolare în raport cu sistemul judiciar european nu face decât să domolească şi aşa lentul proces de coordonare a sistemului român cu cel al Uniunii Europene. Ca şi consecinţă, ar fi de preferat existenţa unui dialog real între CCR şi CJUE.

English Abstract: The Romanian Constitutional Court (RCC) has recently given an opinion regarding its possibility to send questions for a preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union, according to the procedure in art. 267 TFEU. In the Decision No. 668/2011, RCC challenges the principles of logic by admitting the theoretical possibility of it sending a question for a preliminary ruling, while at the same time deciding that it does not have the competence „to decide whether the national law and the Treaty are compatible”.

The Court found this ineffective and hard to understand compromise in order to respond to a doctrinal controversy and to the numerous actions before it regarding the constitutionality of Governmental Ordinance No. 50/2008, after the CJEU found that article 110 TFEU precludes the implementation in an EU member state of a tax such as the one encompassed in this ordinance.

This paper analyzes the recent RCC case-law, making substantial references to the recent turning point in the case-law of the Italian Constitutional Court, which decided in Decision No. 103/2008 to make a question for a preliminary ruling under art. 267 TFEU, but also to the constitutional obligations Romania encompassed in art. 148, paragraph (2) of the Romanian Constitution, reaching the conclusion that the self isolation of the RCC in regard with the European judicial system only slows down an already slow process of coordination of the Romanian and European judicial systems. As a consequence, a real dialogue between the RCC and the CJEU would be preferred.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Curtea ConstituţIonală, Procedura întrebării Preliminare, Curtea De JustiţIe a Uniunii Europene, SupremaţIa Dreptului European, Constitutional Court, Preliminary Rulings Procedure, Court of Justice of the European Union, Primacy of the European Law

Suggested Citation

Zanfir-Fortuna, Gabriela, Curtea Constituţională a României și procedura întrebărilor preliminare: De ce nu? (The Constitutional Court of Romania and the Preliminary Rulings Procedure: Why Not?) (September 1, 2011). Revista Romana de Drept European, No 5, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2877312

Gabriela Zanfir-Fortuna (Contact Author)

Future of Privacy Forum ( email )

United States

Independent ( email )

No Address Available

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
47
Abstract Views
319
PlumX Metrics