Nerovná Subjektivní Odpovědnost (Unequal Fault-Based Liability)

(2016) 25(5) Jurisprudence 15-21

10 Pages Posted: 1 Dec 2016

Date Written: November 28, 2016

Abstract

Czech Abstract: Dle převládajícího mínění jsou předpoklady subjektivní odpovědnosti u fyzických a právnických osob v zásadě totožné. Autor ve svém článku představuje argumentaci, z níž vyplývá závěr opačný. Na základě rozvedení koncepčních východisek současného pozitivního civilního práva dospívá k názoru, že ObčZ zakládá principiálně nerovnou odpovědnost za zavinění u fyzických a právnických osob. Ačkoliv právnická osoba nemá dle ObčZ jako fiktivní útvar vlastní vůli ani rozum, může mít vlastní nedbalost, což zásadně ovlivňuje možný rozsah její odpovědnosti.

English Abstract: According to the prevailing view the conditions of fault-based liability of a natural person are basically the same as those of a legal entity (juristic person/corporation). In this article the author, however, arrives at a contrary conclusion. By looking at the theoretical underpinnings of the current statutory civil law he concludes that the Civil Code gives rise to an, in principle, unequal liability for fault. The scope of liability differs between the two types of person (natural and juristic) because, according to the Civil Code, any juristic person cannot have its own will nor intellect. Despite this fact, the fictional legal entity can still be negligent, which then substantially affects the scope of its liability.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: liability, legal entity, juristic person, corporation, fiction, presumption, negligence, accountability, recodification

Suggested Citation

Janeček, Václav, Nerovná Subjektivní Odpovědnost (Unequal Fault-Based Liability) (November 28, 2016). (2016) 25(5) Jurisprudence 15-21, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2877319

Václav Janeček (Contact Author)

University of Bristol Law School ( email )

University of Bristol
Senate House, Tyndall Avenue
Bristol, BS8 ITH
United Kingdom

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
132
Abstract Views
502
Rank
399,854
PlumX Metrics