Kdy Lze De Lege Lata Poškozenému Přiznat Preventivně-Sankční Složku Přiměřeného Zadostiučinění [(When a Claimant Can Be, De Lege Lata, Awarded Preventively-Sanctional Damages)

(2016) 24(22) Právní rozhledy 767-774

14 Pages Posted: 1 Dec 2016

See all articles by Václav Janeček

Václav Janeček

University of Bristol Law School; University of Oxford - Faculty of Law

Date Written: November 25, 2016

Abstract

Czech Abstract: Hlavním cílem tohoto článku je ukázat, kdy je dle českého občanského zákoníku možné přiznat poškozenému preventivně-sankční složku přiměřeného zadostiučinění (sankční náhradu škody). Autor nejprve rozebírá tezi, podle které je české deliktní právo nově založeno na zásahu do nároku poškozeného a že je proto užitečné důsledně rozlišovat primární a sekundární právní nároky a jim odpovídající povinnosti. Díky tomuto rozlišení lze podle autora lépe porozumět různým funkcím sekundárních nároků (prostředků nápravy). Vztah mezi primárními a sekundárními nároky je pak nahlížen prismatem vyrovnávací (korektivní) a distributivní spravedlnosti, což se ukáže jako klíčové pro identifikaci sankční funkce náhrady škody. Ta má podle autora za cíl novou distribuci. Konečně klíčová část článku ve světle předchozích závěrů formuluje konkrétní podmínky možnosti uložit sankční náhradu škody v českém právu.

English Abstract: Czech law of delictual liability can be now interpreted as rights-based (since 2014). Therefore, it is useful to make a clear distinction between primary and secondary duties, i.e. between conditions of liability and remedies. Thanks to this distinction it is easier to understand various functions of remedies under Czech private law and therefore also efficiently eliminate double recovery. Furthermore, it is argued in this article that this distinction helps us identifying specific statutory provisions that give rise to preventively-sanctional damages awards.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: damages, satisfaction, prevention, deterrence, punishment, sanction, compensation, loss, damage, harm, juristic person, justice, claim-right

Suggested Citation

Janeček, Václav, Kdy Lze De Lege Lata Poškozenému Přiznat Preventivně-Sankční Složku Přiměřeného Zadostiučinění [(When a Claimant Can Be, De Lege Lata, Awarded Preventively-Sanctional Damages) (November 25, 2016). (2016) 24(22) Právní rozhledy 767-774, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2877321

Václav Janeček (Contact Author)

University of Bristol Law School ( email )

University of Bristol
Senate House, Tyndall Avenue
Bristol, BS8 ITH
United Kingdom

University of Oxford - Faculty of Law ( email )

St Cross Building
St Cross Road
Oxford, OX1 3UL
United Kingdom

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
59
Abstract Views
2,060
rank
481,980
PlumX Metrics