ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców (ESP, Which Is the Company on the Turn: Outplacement for Employers)

M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015.

161 Pages Posted: 5 Dec 2016

Date Written: December 4, 2015

Abstract

Polish Abstract: Niniejsza publikacja prezentuje innowacyjny model wsparcia firm w czasach dekoniunktury gospodarczej wypracowany i testowany w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego "PI-PWP: INNOWACJE NA ZAKRĘCIE - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Celem projektu było adaptowanie, utworzenie, testowanie, a następnie upowszechnienie i wdrożenie na terenie województwa podlaskiego do VI 2015 r. dwóch modeli outplacementu dla pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne. W publikacji zaprezentowano jeden z dwóch wypracowanych w projekcie modeli, jakim jest model wsparcia firm w kontekście wyników badań regionalnych, angielskich inspiracji będących efektem trzyletniej współpracy ponadnarodowej z Accelerated Learning Systems Ltd. (ALS) z Wielkiej Brytanii oraz wyników rocznego testu w podlaskich firmach sformułowanych w drodze ewaluacji narzędzi składających się na model ESP_Firma.

English Abstract: This publication presents an innovative model to help companies in times of economic downturn that was developed and tested within the project "PI-PWP: INNOVATION ON THE CUSP - testing and implementation of new methods of outplacement", conducted at the request of the Regional Labour Office in Bialystok, Poland. The aim of the project was to adapt, create, evaluate, disseminate and implement two models of outplacement in the Podlaskie Voivodeship until the June 2015: for employers and employees of companies undergoing modernization and adaptation processes. The publication presents one of the two models developed in the project, which is a support system for companies in the context of regional research results, inspired by the English model resulted from three years of transnational cooperation with the Accelerated Learning Systems Ltd. (ALS) from the UK and the results of the annual test in companies from the Podlaskie region formulated by evaluation tools that make up the model ESP_Firma.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: outplacement

JEL Classification: O15

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał, ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców (ESP, Which Is the Company on the Turn: Outplacement for Employers) (December 4, 2015). M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2880216

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Michał Skarzyński

Independent ( email )

No Address Available
United States

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
113
PlumX Metrics