ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników (ESP, Which Is Employee at the Turn: Outplacement for Employees)

M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015.

208 Pages Posted: 7 Dec 2016

Date Written: December 5, 2015

Abstract

Polish Abstract: Publikacja prezentuje innowacyjny model wsparcia pracownika zagrożonego bezrobociem lub zwalnianego w wyniku restrukturyzacji firmy w czasach dekoniunktury gospodarczej wypracowany i testowany w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego "PI-PWP: INNOWACJE NA ZAKRĘCIE - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Celem projektu było adaptowanie, utworzenie, testowanie, a następnie upowszechnienie i wdrożenie na terenie województwa podlaskiego do VI 2015 r. dwóch modeli outplacementu dla pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne. W publikacji zaprezentowano jeden z dwóch modeli, jakim jest model wsparcia zwalnianych pracowników, w kontekście wyników badań regionalnych, portugalskich inspiracji będących efektem trzyletniej współpracy ponadnarodowej z Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) z Lizbony oraz wyników rocznego testu w podlaskich instytucjach rynku pracy z udziałem zwalnianych pracowników opisanych w drodze ewaluacji narzędzi składających się na model ESP_Pracownik.

English Abstract: This publication presents an innovative model to help companies in times of economic downturn that was developed and tested within the project "PI-PWP: INNOVATION ON THE CUSP - testing and implementation of new methods of outplacement", conducted at the request of the Regional Labour Office in Bialystok, Poland. The aim of the project was to adapt, create, evaluate, disseminate and implement two models of outplacement in the Podlaskie Voivodeship until the June 2015: for employers and employees of companies undergoing modernization and adaptation processes. The publication presents one of the two models, which is a model of support for laid-off workers, in the context of the regional research results of and example of the Portuguese model resulting from three years of transnational cooperation with the Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) of Lisbon and the results of the annual test among labor market institutions from Podlaskie region and with the cooperation with workers.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: outplacement

JEL Classification: O15

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał, ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników (ESP, Which Is Employee at the Turn: Outplacement for Employees) (December 5, 2015). M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2880782

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Michał Skarzyński

Independent ( email )

No Address Available
United States

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
13
Abstract Views
205
PlumX Metrics