Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu (The Future of Vocational Education: The Directions of Reorientation and New Areas of Professional Activity of Vocational Teachers)

M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015.

301 Pages Posted: 8 Dec 2016

Date Written: December 5, 2015

Abstract

Polish Abstract: Publikacja powstała w ramach projektu PO KL "PWP: PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ - lokalne partnerstwo na rzecz zwiększenia adaptacyjności nauczycieli zawodowych", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Celem projektu było wypracowanie do końca VI 2014 r. rozwiązań i rekomendacji formalnoprawnych związanych z modernizacją szkół zawodowych oraz adaptacyjnością pracowników oświaty w oparciu o zawiązane partnerstwo związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz organów prowadzących szkoły zawodowe. Szczególny nacisk położono na wypracowanie nowych rozwiązań zwiększenia elastyczności zatrudnienia pracowników oświaty.

English Abstract: The publication was created as part of the project "PWP: Future of vocational education - a local partnership to increase the adaptability of vocational teachers" carried out on behalf of the Regional Labour Office in Bialystok, Poland. The aim of the project was to develop to the end of June 2014 procedural solutions and recommendations related to the modernization of vocational education and adaptability of employees on the basis of a partnership tied to trade unions, employers' organizations and bodies engaged in vocational schools. Particular emphasis is placed on developing new solutions to increase the flexibility of employment education.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: outplacement

JEL Classification: O15

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał, Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu (The Future of Vocational Education: The Directions of Reorientation and New Areas of Professional Activity of Vocational Teachers) (December 5, 2015). M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2880806

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Michał Skarzyński

Independent ( email )

No Address Available
United States

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
246
PlumX Metrics