Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty (The Future of Vocational Education: Methods for the Modernization of Vocational Schools and Increase the Adaptability of Education Employees)

M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015.

210 Pages Posted: 8 Dec 2016

Date Written: December 5, 2015

Abstract

Polish Abstract: Publikacja powstała w ramach projektu PO KL "PWP: PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ - lokalne partnerstwo na rzecz zwiększenia adaptacyjności nauczycieli zawodowych", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Publikacja prezentuje modernizację szkolnictwa zawodowego w modelach angażujących kapitał edukacyjny otoczenia szkoły oraz aspiracje rozwojowe kadry dydaktycznej, które należy traktować jako wyzwanie o charakterze strategicznym dla regionu i które powinno być podjęte równolegle i wspólnie przez organizacje pracodawców będących głównymi beneficjentami systemu kształcenia zawodowego.

English Abstract: The publication was created as part of the project "PWP: Future of vocational education - a local partnership to increase the adaptability of vocational teachers" carried out on behalf of the Regional Labour Office in Bialystok, Poland. The publication presents the modernization of vocational education in the models involving education capital of school environment and development aspirations of the teaching staff, which should be treated as a strategic challenge for the region and which should be taken in parallel and jointly by employers who are the main beneficiaries of the vocational education system.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: outplacement

JEL Classification: O15

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał, Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty (The Future of Vocational Education: Methods for the Modernization of Vocational Schools and Increase the Adaptability of Education Employees) (December 5, 2015). M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2880824

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Michał Skarzyński

Independent ( email )

No Address Available
United States

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
10
Abstract Views
139
PlumX Metrics