Europese harmonisatie van online en op afstand verkoop van zaken en de levering van digitale inhoud (I) en (II) (European Harmonisation of Online and Distance Selling of Goods and the Supply of Digital Content (I) and (II))

Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht (NTER), 2016/3, pp. 114-120 (deel 1) en 2016/4, pp. 148-156 (deel 2).

18 Pages Posted: 13 Dec 2016

See all articles by Marco Loos

Marco Loos

University of Amsterdam - Centre for the Study of European Contract Law (CSECL)

Date Written: April 21, 2016

Abstract

Dutch Abstract: Op 9 december 2015 heeft de Europese Commissie onder meer een voorstel ingediend voor een richtlijn voor online of anderszins op afstand gesloten overeenkomst tot levering van zaken, en een voorstel voor een richtlijn voor de levering van digitale inhoud. In deel I van dit artikel wordt aandacht besteed aan het eerste voorstel, waarbij ingegaan wordt op het toepassingsgebied, de conformiteit van op afstand gekochte zaken en de remedies bij non-conformiteit. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag of de invoering van nog een regeling voor het kooprecht wel werkbaar is voor de rechtspraktijk. In deel II van het artikel wordt het richtlijnvoorstel betreffende digitale inhoud besproken. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan het recht op levering, aan de onderwerpen die in beide richtlijnvoorstellen worden geregeld en aan de afbakening tussen beide voorstellen.

English Abstract: On 9 December 2015 the European Commission introduced proposals for a directive sales contracts concluded on online or otherwise at a distance and for a directive on the supply of digital content. In part I of this (Dutch language) paper the first proposal is discussed, with specific attention to the scope of the proposal, conformity of goods purchased at a distance, and remedies. In addition, the question is discussed whether the introduction of yet another system for sales contracts is acceptable from a practical point of view. Part II discusses the proposal on digital content. It focuses primarily on those matters that are also the subject of the first proposal and looks into the demarcation between the two proposals and to the regulation of supply, conformity and remedies.

Note: Downloadable document is available in Dutch. An English version of the paper – not discussing the impact of the proposals on Dutch contract and consumer law – is published as Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No. 2016-27 and Centre for the Study of European Contract Law Working Paper No. 2016-08, available at http://ssrn.com/abstract=2789398. This version will be published in I. Claeys, E. Terryn (eds.), Online and Digital Contracts (Forthcoming).

Keywords: Online sales, Distance sales, Supply of digital content, European consumer law, Harmonisation

JEL Classification: K12

Suggested Citation

Loos, Marco, Europese harmonisatie van online en op afstand verkoop van zaken en de levering van digitale inhoud (I) en (II) (European Harmonisation of Online and Distance Selling of Goods and the Supply of Digital Content (I) and (II)) (April 21, 2016). Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht (NTER), 2016/3, pp. 114-120 (deel 1) en 2016/4, pp. 148-156 (deel 2)., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2881300

Marco Loos (Contact Author)

University of Amsterdam - Centre for the Study of European Contract Law (CSECL) ( email )

P.O. Box 1030
Amsterdam, 1000 BA
Netherlands

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
70
Abstract Views
318
rank
355,796
PlumX Metrics