Situaţia extraordinară - temei sau pretext pentru puterea executivă de a reglementa în domenii rezervate legii? (Extraordinary Circumstances - Legal Basis or Pretext for the Executive Power to Regulate Fields Reserved to the Law)

Administraţia publică în situaţii de criză / Public administration’s action in unforseen circumstances / Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu, Wolters Kluwer, 2015, p. 128-135.

10 Pages Posted: 14 Dec 2016

See all articles by Irina Alexe

Irina Alexe

Legal Research Institute of the Romanian Academy

Date Written: October 12, 2014

Abstract

Romanian Abstract: Articolul analizează măsura în care Guvernul uzează de instituţia delegării legislative în concordanţă cu dispoziţiile constituţionale sau dacă acesta foloseşte temeiul constituţional doar ca pretext pentru a reglementa în domeniile rezervate legii. Pentru a realiya cercetarea au fost analizate atât temeiul constituţional, doctrina şi jurisprudenţa relevante în această materie, rolul Avocatului Poporului, cât şi preambulul ordonanţelor de urgenţă adoptate de Guvern, publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2014.

English Abstract: The article analyses the extent to which the Government uses the delegated legislative power in accordance with constitutional provisions or whether the constitutional basis is used solely as a pretext to regulate in fields reserved to the law. In order to realize this research, were analyzed the constitutional basis, the doctrine and the relevant jurisprudence to this matter, the role of the People’s Advocate Institution (Romanian Ombudsman), as well as the preamble of the Emergency ordinances adopted by the Government, published in the Official Journal of Romania (Monitorul Oficial) from the 15th of September to the 15th of October 2014.

Note: Downloadable document is available in Romanian.

Keywords: Romania, constitutional basis, delegated legislative power, Romanian Ombudsman, Emergency ordinances

JEL Classification: K22

Suggested Citation

Alexe, Irina, Situaţia extraordinară - temei sau pretext pentru puterea executivă de a reglementa în domenii rezervate legii? (Extraordinary Circumstances - Legal Basis or Pretext for the Executive Power to Regulate Fields Reserved to the Law) (October 12, 2014). Administraţia publică în situaţii de criză / Public administration’s action in unforseen circumstances / Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu, Wolters Kluwer, 2015, p. 128-135.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2884090 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2884090

Irina Alexe (Contact Author)

Legal Research Institute of the Romanian Academy ( email )

Calea 13 Septembrie no.13, corp B, et. 4, sector 5
Bucharest, 050711
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
229
PlumX Metrics