תלונות שווא, הפגיעה בנילון והזכות לסעד (False Allegations, the Harm to the Suspect and the Right for Remedy)

"הענישה, ההליך הפלילי וזכויות הנאשמים בישראל", בסדרת משפט חברה ותרבות, (אלון הראל עורך, הוצאת אוניברסיטת תל אביב, 2017) Penalty, Criminal Proceeding and the Rights of the Accused in Israel, in Law, Society and Culture (Alon Harel, ed. 2017)

46 Pages Posted: 8 Jan 2017 Last revised: 24 Dec 2017

See all articles by Yoav Mazeh

Yoav Mazeh

Ono Academic College Faculty of Law

Date Written: December 12, 2016

Abstract

Hebrew Abstract:

במאמר זה טוען יואב מזא"ה שחלק מזכויות החשוד\הנאשם הן שאם יתברר שההליך שנפתח נגדו היה מבוסס על תלונת שווא, יינקטו צעדים נגד מתלונן השווא. צעדים אלה הכרחיים על מנת להצדיק את ההליך הפלילי, על כל פגיעותיו באנשים, שלגבי רובם המכריע יתברר בדיעבד שהם חפים מפשע.

בפרק א' בוחן המאמר את המגבלות המוטלות בהליך הפלילי על מי שנחשד בביצוע עבירה, תוך התייחסות ספציפית להליכים הקשורים לחשדות על עבירות מין או אלימות במשפחה. פרק ב' עומד על סוגי הפגיעות והנזקים הנגרמים עקב תלונות שווא. פגיעות אלה כוללות במידה רבה גם פגיעה קשה בשלטון החוק, ברשויות האכיפה ובמתלונני האמת. היקף פגיעות אלה מקבל ביטוי מיוחד בפרק ג' העומד על היקף תופעת תלונות השווא ושמראה שהיקף תלונות השווא הוא משמעותי.

פרק ד' מבסס את טענת המאמר, שלחשוד\נאשם קיימת זכות לסעד במקרים של תלונות שווא. הפרק בוחן את הסעדים הקיימים בחוק, תוך התייחסות למשפט משווה.

פרק ה' מתמודד עם הטענה המוכרת שנקיטת צעדים נגד מתלונני שווא עלולה לגרום להרתעת יתר, ודוחה טענה זו. הפרק מראה כיצד ניתן להגיע לאיזון, בו קיימת המערכת המשפטית מרתיעה מפני הגשת תלונות שווא מבלי ליצור הרתעת יתר. בין היתר, מתייחס הפרק להבדלים שבין המשפט הפלילי למשפט הנזיקי בהקשר זה.

English Abstract: In this article Yoav Mazeh argues a suspect in criminal charges has the right that the person who accused him or her would be sanctioned, if found to have made a false allegation. This right is necessary to justify the criminal system.

Chapter A reviews the restrictions imposed on suspects, with special reference to suspects of domestic violence and sexual offences. Chapter B examines the harm caused by false allegations. These include harm to the legal system as well as to people who make true allegations. The harm is highlighted in chapter C which shows that false allegations are not uncommon.

Chapter D puts forward the claim that suspects have the right for a remedy in cases which are found to be based on false allegations. The chapter reviews the available remedies in the law in Israel as well as in other jurisdictions.

Chapter E considers and rejects the common claim that remedies for the falsely accused would cause a chilling effect and deter real victims from filing complaints. The chapter shows how to reach a balance, and deter false allegations without causing a chilling effect. The chapter refers to the difference between criminal and tort law in this respect.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: false allegations; תלונות שווא

Suggested Citation

Mazeh, Yoav, תלונות שווא, הפגיעה בנילון והזכות לסעד (False Allegations, the Harm to the Suspect and the Right for Remedy) (December 12, 2016). "הענישה, ההליך הפלילי וזכויות הנאשמים בישראל", בסדרת משפט חברה ותרבות, (אלון הראל עורך, הוצאת אוניברסיטת תל אביב, 2017) Penalty, Criminal Proceeding and the Rights of the Accused in Israel, in Law, Society and Culture (Alon Harel, ed. 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2884237

Yoav Mazeh (Contact Author)

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

HOME PAGE: http://mazeh.co.il

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
88
PlumX Metrics