Toepasselijk arbeidsrecht bij langdurige detachering volgens het wijzigingsvoorstel voor de Detacheringsrichtlijn. Enkele beschouwingen vanuit Ipr-perspectief" ('The Draft Proposal to Amend the Posting of Workers Directive Assessed from the Private International Law Perspective')

INT-AR Paper 6

16 Pages Posted: 17 Dec 2016

See all articles by Veerle Van Den Eeckhout

Veerle Van Den Eeckhout

Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law; University of Antwerp; Radboud University Nijmegen

Date Written: July 4, 2016

Abstract

Dutch Abstract: Op 8 maart 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel tot aanpassing van de Detacheringsrichtlijn uitgebracht. Dit voorstel heeft reeds tot veel discussie geleid. In de berichtgeving wordt veelal gesteld dat dit voorstel een stap is in de richting van de toepassing van het beginsel van ‘gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats’, in die zin dat het voorstel dit beginsel tot op bepaalde hoogte probeert te bewerkstelligen. Deze bijdrage gaat in op een specifiek aspect van het voorstel, met name de voorgestelde toevoeging van een nieuw artikel 2 bis in de Detacheringsrichtlijn. Het betreft hier de hypothese van langdurige detachering – in de optiek van het voorstel, detachering van meer dan 24 maanden. In deze bijdrage formuleert de auteur een aantal beschouwingen vanuit het perspectief van het internationaal privaatrecht bij dit voorstel. In de paper wordt een wetstechnische analyse doorgevoerd, waarbij het door de Europese Commissie gehanteerde procédé tot aanduiding van het toepasselijke recht bij detachering van meer dan 24 maanden onder de loep wordt genomen. De bijdrage omvat een analyse van het voorstel in verhouding tot het beschermingsbeginsel in het ipr evenals een analyse van de interactie tussen ipr-regels en Europese fundamentele vrijheden in deze thematiek.

English Abstract: On 8 March 2016, the European Commission published a proposal for a targeted revision of the Posting of Workers Directive. So far, the message in the media has been that this proposal must be seen as a step in the direction of the application of the principle ‘equal pay for equal work at the same workplace’. In the 6th INT-AR paper a specific aspect of the proposal is treated, notably the addition of a new article 2bis in the Posting Directive. This article deals with the aspect of long-term posting, where the duration of posting exceeds 24 months. In such cases, according to the proposal, the labour law conditions of the host Member States will have to be applied, where this is favourable to the posted worker. The 6th INT-AR paper provides an in-depth analysis from a technical legislative perspective and examines the legal procedure that the European Commission wants to apply. The paper includes an analysis of the extent to which the proposal can or cannot be fitted into and connected with developments in private international law - especially concerning the 'protection principle' of the employee as the weaker party - as well as an analysis of the interaction of the European fundamental freedoms with private international law in this area.

A shorter version as well as a more extensive working paper version of the paper is available, see http://ssrn.com/abstract=2854217 and http://ssrn.com/abstract=2786087.

Note: Downloadable document is available in Dutch.

Suggested Citation

Van Den Eeckhout, Veerle, Toepasselijk arbeidsrecht bij langdurige detachering volgens het wijzigingsvoorstel voor de Detacheringsrichtlijn. Enkele beschouwingen vanuit Ipr-perspectief" ('The Draft Proposal to Amend the Posting of Workers Directive Assessed from the Private International Law Perspective') (July 4, 2016). INT-AR Paper 6. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2885751

Veerle Van Den Eeckhout (Contact Author)

Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law ( email )

4, rue Alphonse Weicker
Luxembourg, L-2721
Luxembourg

HOME PAGE: http://www.mpi.lu/the-institute/senior-research-fellows/veerle-van-den-eeckhout/

University of Antwerp ( email )

Prinsstraat 13
Antwerp, Antwerp 2000
Belgium

HOME PAGE: http://www.uantwerpen.be/nl/personeel/veerle-vandeneeckhout/

Radboud University Nijmegen

Nijmegen, 6500 KK
Netherlands

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
16
Abstract Views
206
PlumX Metrics