Princip proporcionality a jeho uplatnění v daních - vybrané poznámky z jurisprudence a komparatistiky (Applying the Principle of Proportionality in Taxes - Selected Remarks of Jurisprudence and Comparative Law)

Daně a právo, 2015(3), ISSN 1801-6006

16 Pages Posted: 20 Dec 2016

See all articles by Roman Landgráf

Roman Landgráf

Charles University in Prague - Faculty of Law

Date Written: September 13, 2015

Abstract

Czech Abstract: Požadavek proporcionality se jako právní zásada rozšířil do významné části světa, a to především po druhé světové válce. Z evropského pohledu přitom bylo klíčové jeho uznání Soudním dvorem Evropské unie a Evropským soudem pro lidská práva. Tento princip se projevuje také v oblasti daňového práva, jak o tom svědčí o rozhodovací praxe nejen českých správních a ústavních soudů, a také Soudního dvora Evropské unie. Z ústavněprávního pohledu je každé konkrétní nastavení povinnosti v oblasti daní výsledkem konkrétního vyvažování právem chráněného veřejného statku a základních práv.

English Abstract: The requirement of proportionality is a legal principle expanded into a significant part of the world, especially after World War II. From the European perspective was crucial its recognition of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights. This principle is also reflected in the area of tax law, as evidenced by the practice of the Czech administrative and constitutional courts and the Court of Justice of the European Union. From the constitutional point of view, each specific setting a tax liabilities in the area of taxation is the result of a specific balancing legally protected public good and fundamental rights.

Note: Downloadable document is available in Czech.

Keywords: Fundamental rights, human rights, legally protected public good, legal principles, principle of proportionality, balancing, tax, taxation

JEL Classification: H20,H71,K34,K23

Suggested Citation

Landgráf, Roman, Princip proporcionality a jeho uplatnění v daních - vybrané poznámky z jurisprudence a komparatistiky (Applying the Principle of Proportionality in Taxes - Selected Remarks of Jurisprudence and Comparative Law) (September 13, 2015). Daně a právo, 2015(3), ISSN 1801-6006, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2887750

Roman Landgráf (Contact Author)

Charles University in Prague - Faculty of Law ( email )

Nam. Curieovych 7
Praha, 11640
Czech Republic

HOME PAGE: http://www.landgraf.cz

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
84
Abstract Views
621
Rank
558,662
PlumX Metrics