Merited Abuse? Animal Suffering vs. Human Pleasure, Asaf Harduf"> Merited Abuse? Animal Suffering vs. Human Pleasure">

התעללות ראויה" ? בין צער בעלי חיים לעונג האדם"
Merited Abuse? Animal Suffering vs. Human Pleasure

דין ודברים י 141–235 ,2017 HAIFA LAW REVIEW 2017

95 Pages Posted: 12 Jan 2017 Last revised: 21 Jan 2021

Date Written: December 27, 2016

Abstract

תקציר בעברית: תקציר בעברית: החוק הישראלי אוסר התעללות אנושית בבעלי חיים. האם האיסור עיוני או מעשי? מה התכלית מאחוריו והאם מוגשמת בחיי המציאות? האם מערכת המשפט מספקת הגנה אמיתית לחיות או שמא בעיקר עוזבת את כוחות השוק לנפשם? המאמר דן בכך ומצביע על פער גדול בין משפט ומציאות: ההגנה המשפטית לבעלי החיים מתקיימת כמעט תמיד רק במישור החזות והרטוריקה, להבדיל ממישור המהות והפרקטיקה. החוק נוקט לשון הגנה רחבה והפסיקה המנחה מציבה תכליות ראויות, אך במציאות הפגיעה שיטתית, קשה ועצומה. המשפט נהנה ממצג שווא של הגנה לחיות. בחיי המעשה ההגנה אקראית, נדירה וסמלית. אף שניתן להציע לפער הסברים ריאליסטיים, אין לו צידוקים ערכיים ותשובות דוקטרינריות עקיבות.

בבחינת הפער שלעיל מאתר המאמר פער קריטי נוסף, בין הפרשנות המנחה של יסודות האיסור לבין תכליות האיסור כפי שנפסקו: הראשונים אינם מסוגלים להגשים בעקיבות אף אחת מהאחרונות ואף תכלית חלופית. הפרשנות המקובלת מייפה את המציאות ומציגה את הניצול האנושי של חיות כמיועד להגשים מטרות נעלות כקיום האנושי; אך בפרשנות קפדנית וכנה, הסבת הסבל לחיות באה כמעט תמיד למטרה יחידה, שלא ניתן להתהדר בה: הפקת עונג אנושי.

לאחר ביסוס הבעיה מציע המאמר שלושה כיוונים ראשוניים משלימים לפתרון: שינוי פרשני של יסודות העבירה שמגמתו לשקף קונצנזוס ציבורי לגבי פרקטיקות פוגעניות מסוימות בחיות; חינוך פורמלי שמכיר בניצול האנושי את החיות ובבעייתיותו, לצד חינוך לחמלה; והקמת רשות להגנת בעלי חיים במשרד המשפטים, שתפקידה להוביל מאבקים משפטיים מטעם אלו שאינם מסוגלים להתלונן ולעתור. כל אלו יחדיו לא יעלימו את הכאב והסבל שרוות החיות מזרוע האדם, אך עשויים לספק להן הגנה משפטית ומציאות מעט פחות פוגענית.

English Abstract: Israeli law bans the abuse of animals. What is the purpose of this law and is it practiced? This article identifies a large gap between law and real life: The legal protection of animals exists almost solely in the realm of appearance and rhetoric, as opposed to the realm of substance and practice. This gap may be explained but cannot be justified. Analyzing that gap, the article identifies another critical gap between the legal interpretation of the proscription and its purposes. Judicial interpretation glamorizes reality and portrays human exploitation of animals as purposed to achieve lofty goals such as human existence, but the infliction of animal abuse happens almost always for a single purpose, that cannot be deemed so noble: human pleasure.

After analyzing the problem, the article suggests three directions of solution: a different interpretation of the existing law to reflect public consensus regarding offensive practices towards animals; formal education recognizing human exploitation of animals and its problems, and promoting empathy; and establishing a government unit for animal protection within the Justice department Ministry that fights for those who cannot file complaints and press charges. All the above will not annihilate animal suffering, but could provide animals with some legal protection and make their reality a little less offensive.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: התעללות-בעלי חיים-חיות-חמלה-רגישות-אלימות-סוגנות-כלבים-חתולים-פרות-תרנגולות-סוסים-דגים-שרקנים-חקלאות-מידתיות-התאכזרות-עינוי-צדק-מוסר-קהות חושים-סדיזם-כלכלה-אכיפה-רשות-פער-צער בעלי חיים-טבעונות-פלילי-ענישה-מאסר-יסודות-ערך פודה-עלה תאנה-תועלת-עונג-מכבסת מלים-רווחה-כסף-הסתרה-הדחקה-סילוף-רטוריקה

Suggested Citation

Harduf, Asaf, התעללות ראויה" ? בין צער בעלי חיים לעונג האדם"
Merited Abuse? Animal Suffering vs. Human Pleasure (December 27, 2016). דין ודברים י 141–235 ,2017 HAIFA LAW REVIEW 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2890484

Asaf Harduf (Contact Author)

Zefat Academic College ( email )

11 Jerusalem St.
Zefat, 1320611
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
309
Abstract Views
1,259
rank
118,069
PlumX Metrics