כלכלה התנהגותית ודיני חוזים: תובנות תיאורטיות וממצאים אמפיריים
Behavioral Economics and Contract Law: Theoretical Insights and Empirical Findings

(ספר שלו - עיונים בתורת החוזה (אהרן ברק, יהודה אדר ואפי צמח, עורכים Essays on Contract in Honor of Gabriela Shalev (Aharon Barak, Yehuda Adar & Efi Zemach eds.)

40 Pages Posted: 10 Jan 2017

See all articles by Doron Teichman

Doron Teichman

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Eyal Zamir

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Yuval Farkash

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: December 29, 2016

Abstract

תקציר בעברית: בשנים האחרונות, תובנות התנהגותיות וממצאים אמפיריים ואקספרימנטליים תרמו רבות להבנה של חוזים ודיני חוזים. התובנות ההתנהגותיות מעמידות בספק כמה מהמסקנות של הניתוח הכלכלי המסורתי של דיני החוזים והן רלוונטיות גם לגישות אחרות לדיני חוזים העוסקות באופן שבו משפיעים דינים אלה על התנהגות הצדדים, שכן התנהגות הצדדים מושפעת מהפסיכולוגיה האנושית.

המאמר פותח בהצגת תיאוריה התנהגותית של חוזים, המדגישה את תפקידם של ערכים כגון קיום הבטחות ואמון, ובוחן האם וכיצד התפקיד שממלאים ערכים אלה ביחסים החוזיים מושפע מהשאלה אם מדובר בחוזה שהוא פרי משא ומתן, או שמא בחוזה אחיד. לאחר מכן בוחן המאמר סוגיות קונקרטיות בדיני חוזים מפרספקטיבה התנהגותית, ובהן: משא ומתן טרום חוזי, תוך שימת דגש מיוחד על תפקידן של הוראות השלמה דיספוזיטיביות ונקודות ייחוס אחרות; כריתת חוזה; פירוש והשלמה; קיום; ותרופות בשל הפרה, לרבות תרופות מוסכמות.

English Abstract: In recent years, behavioral insights and empirical and experimental findings have greatly contributed to the understanding of contracts and contract law. The behavioral insights challenge some of the claims of standard economic analysis, and they are relevant to other approaches that examine the impact of the law on people’s behavior, as people’s behavior is affected by human psychology.

This Article begins by laying out a behavioral theory of contracts, which emphasizes the role of factors such as promise keeping and trust, and examines how these factors are affected by the mode of contracting—individually negotiated versus standard-form contracts. The Article then explores concrete areas of contract law through a behavioral prism, including pre-contractual negotiations, with special emphasis on the role of default rules and other reference points; contract formation; contract interpretation and supplementation; performance; and remedies for breach of contract, including agreed-upon remedies.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: behavioral law and economics, contract law, precontractual negotiations, contract formation, contract interpretation, remedies for breach of contract

JEL Classification: D03, K12

Suggested Citation

Teichman, Doron and Zamir, Eyal and Farkash, Yuval, כלכלה התנהגותית ודיני חוזים: תובנות תיאורטיות וממצאים אמפיריים
Behavioral Economics and Contract Law: Theoretical Insights and Empirical Findings (December 29, 2016). (ספר שלו - עיונים בתורת החוזה (אהרן ברק, יהודה אדר ואפי צמח, עורכים Essays on Contract in Honor of Gabriela Shalev (Aharon Barak, Yehuda Adar & Efi Zemach eds.) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2891207

Doron Teichman

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Eyal Zamir (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel
+972 2 582 3845 (Phone)
+972 2 582 9002 (Fax)

Yuval Farkash

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
387
Abstract Views
1,769
rank
96,866
PlumX Metrics