„Dobrzy, Źli I Brzydcy”. Prawne Kontrowersje Wokół Restrukturyzacji Argentyńskich Obligacji (The Good, the Bad and the Ugly. Legal Controversies Surrounding Argentine Debt Restructuring)

Przegląd Prawa Handlowego 1/2017

Posted: 13 Jan 2017

See all articles by Marcin Menkes

Marcin Menkes

Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management

Date Written: November 1, 2016

Abstract

Polish Abstract: Wraz z powrotem w połowie 2016 r. Argentyny na międzynarodowe rynki finansowe byliśmy świadkami zakończenia ważnego epizodu w trwającej 15 lat batalii sądowej wynikłej z ustanowienia moratorium na spłatę zadłużenia zagranicznego, a następnie jednostronnego narzucenia warunków restrukturyzacji długu. Spór przed sądami krajowymi kilku państw i trybunałami arbitrażowymi obejmował spektrum problemów prawnych, począwszy od wykładni kontraktowej klauzuli pari passu, przez zdolność państwa do zrzeczenia się immunitetu jurysdykcyjnego i egzekucyjnego, po środki sądowe uniemożliwiające wykonanie zobowiązań jedynie względem wybranych wierzycieli w państwach trzecich. Opinia publiczna dość łatwo szafowała wyrokami, kto w sporze zasługiwał na wyrozumiałość (dłużnik), kto nieetycznie dążył do zysku (tzw. sępie fundusze), a kto okazał się nieczuły na sytuację strony pozwanej. Bliższa analiza tego fascynującego sporu uzasadnia natomiast uznanie daleko posuniętego nihilizmu moralnego wszystkich zainteresowanych, niczym w klasyce gatunku spaghetti western.

English Abstract: In 2001 Argentina declared an unprecedented in scale moratorium on its foreign debt servicing. Consequently, Buenos Aires lost the access to foreign financial markets. Despite two attempts of bonds restructuring, it was only in 2016 that it managed to secure its way back to foreign sources of capital. 15 years were rich in court and arbitral proceedings, notably against investment funds, who had acquired the disputed bonds. Media and public opinion were quick to ask for compassion (for the debtor), pass judgment on greedy vulture funds and judicial heartlessness. A thorough analysis justifies, however, rejection of simplistic assessments of the case. As in spaghetti western classics, all actors show considerable moral nihilism and no one gets out of the encounter stainless.

Keywords: międzynarodowe prawo finansowe, obligacje, dług państwa, Argentyna, sovereign debt restructuring, international financial law, Argentina

JEL Classification: K33, K22, K41

Suggested Citation

Menkes, Marcin J., „Dobrzy, Źli I Brzydcy”. Prawne Kontrowersje Wokół Restrukturyzacji Argentyńskich Obligacji (The Good, the Bad and the Ugly. Legal Controversies Surrounding Argentine Debt Restructuring) (November 1, 2016). Przegląd Prawa Handlowego 1/2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2898696

Marcin J. Menkes (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management ( email )

Warsaw
Poland

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
213
PlumX Metrics