המשפט המינהלי בעידן המדינה הרגולטורית
Administrative Law in the Regulatory State

עתיד להתפרסם בכתב העת משפט וממשל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

51 Pages Posted: 11 Feb 2017

See all articles by Yuval Roitman

Yuval Roitman

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: January 18, 2017

Abstract

תקציר בעברית: השאלה העיקרית הנבחנת במאמר היא עד כמה עקרונותיו וכלליו של המשפט המינהלי הישראלי, על ענפיו השונים, נותנים מענה לאתגרים שמעוררת עלייתה של המדינה הרגולטורית. בהתאם לגישה לפיה יש לפעול להתאמתו של המשפט המינהלי הכללי להקשרים השונים של פעילות המינהל הציבורי נבחנת מידת התאמתו של המשפט המינהלי הישראלי למציאות בה מתרחב השימוש ברגולציה שלטונית ככלי לקידומה של מדיניות ממשלתית. ראשיתו של המאמר בהצגת עלייתה של המדינה הרגולטורית ובסקירת התמורות העיקריות הנובעות מכך ביחס לפעילותה של המדינה המנהלית המודרנית, ובכלל זאת, עליית כוחו והשפעתו של המגזר הפרטי. בחלקו השני של המאמר נבחן את תפקידה של הביקורת השיפוטית במציאות בה לצד החשש מפני פגיעת רשויות השלטון בזכויותיו של הפרט, מתקיימות נסיבות בהן על הביקורת השיפוטית לתמרץ את הפעלת הכוח השלטוני, על מנת להגן על זכויותיו של הפרט מפני פגיעה בהן מצד גורמים פרטיים. בחלקו השלישי והאחרון של המאמר עובר הדיון לדוקטרינות קונקרטיות של המשפט המינהלי בישראל ונבחנת מידת התאמתן למציאות של המדינה הרגולטורית בישראל. מאמר זה מבקש לחשוף, במישור הדסקרפטיבי, את האופן שבו המשפט המינהלי בישראל התאים עצמו לשינויים שהתחוללו עם עליית המדינה הרגולטורית בישראל ולהציע, במישור הפרספקטיבי, שינויים נוספים שראוי לאמצם.

English Abstract: The main objective of the article is to examine ways in which the principles of Israeli administrative law provide an adequate response to the challenges posed by the emergence of the regulatory state. Following the approach by which general administrative law should follow the various contexts in which public sector activity takes place, we shall examine the extent to which administrative law in Israel adapts to a reality of increasing government regulation. The first part of the article will focus on the rise of the regulatory state and examine the subsequent increased influence of the private sector. In the second part of the article we shall examine the role of judicial review in a reality in which, along with the concern about the infringement of civil rights by the government, governmental interference should be encouraged by judicial review in circumstances when civil rights are in danger of being infringed by private entities. In the third and last part of the article we will examine specific doctrines underlying Israeli administrative law and the extent to which they match the demands of the regulatory state in Israel. On the descriptive level, the article wishes to demonstrate ways in which Israeli administrative law has adapted itself to changes occurring with the rise of the regulatory state. On the prescriptive level, the article will suggest further changes required for further adaptation.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: משפט מנהלי, רגולציה, מדינה רגולטורית

Suggested Citation

Roitman, Yuval, המשפט המינהלי בעידן המדינה הרגולטורית
Administrative Law in the Regulatory State (January 18, 2017). עתיד להתפרסם בכתב העת משפט וממשל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2901673 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2901673

Yuval Roitman (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
112
Abstract Views
623
Rank
387,786
PlumX Metrics