התאוריה הפרפקציוניסטית של יוסף רז ומחשבה סביבתית: האם ייתכן פרפקציוניזם סביבתי, ?ואם כן – כיצד The Perfectionist Theory of Joseph Raz and Environmental Thought: How Can Perfectionism Be Environmental?

המשפט יח תשע"ד, 155–200

47 Pages Posted: 29 Jan 2017

See all articles by Itai Eliav

Itai Eliav

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law

Date Written: December 1, 2013

Abstract

תקציר בעברית: המאמר בוחן את המוסריות הפוליטית שבתאוריה הפרפקציוניסטית של יוסף רז מן ההיבט הסביבתי. במרכז המאמר עומדות השאלות: האם לפי התאוריה הפרפקציוניסטית של רז, יכולה המדינה לגלות רגישות כלפי בעיות סביבתיות, ואם כן – כיצד? השאלות עולות, בין היתר, לאור טענות של סביבתנים שלפיהן קיים מתח בסיסי בין תפיסות המאפיינות את החשיבה הליברלית לבין הצורך בשמירה על הטבע ועל איכות הסביבה. כך, למשל, נטען כי התמקדות החשיבה הליברלית בפרט האנושי כיחידת הבסיס של החשיבה בתחום המוסריות הפוליטית עומדת בסתירה עם הצורך בצמצום החירויות הנדרש להתמודדות עם אתגרים סביבתיים. לפי טענה זו, כאשר ניתנת חשיבות רבה לבחירה חופשית ולעיצוב חיי הפרט בהתאם לנטיותיו האותנטיות, אין למדינה אפשרות אפקטיבית ולגיטימית לכוון את אזרחיה לאורח חיים בר קיימא מבחינה סביבתית.

המאמר יבחן את התאוריה הפרפקציוניסטית של רז לנוכח טענות ביקורתיות שהועלו נגד הליברליזם מנקודת מבט סביבתית. בתחילה אציג טענות אלה, אבדוק את תקפותן בנוגע לפרפקציוניזם הרזיאני, ואראה כי הן אינן נכונות לגביו. בכך יחולץ הפרפקציוניזם מההאשמה כי הוא אנטי-סביבתי. בשלב הבא אציע גם פרשנות סביבתית של הפרפקציוניזם, והמסקנה הכללית תהיה כי עשייה רחבה יחסית מטעם המדינה למען איכות הסביבה אינה רק מותרת לפי הפרפקציוניזם, אלא אף מתחייבת ממנו.

English Abstract: The article examines the liberal perfectionist theory of Joseph Raz from the environmental perspective. The central questions dealt with are whether and how, according to Raz’s theory, the state can be sensitive to environmental problems. These questions arise, inter alia, given critical arguments raised against liberalism from an environmental point of view. The article presents an interpretation of Raz’s perfectionism from an environmental perspective and shows that it can be considered sensitive towards environmental concerns. In this context, the article discusses Raz’s views on a number of issues: personal autonomy, wellbeing, freedom, the harm principle, individual rights, collective rights, rejection of neutrality and the role of the state.

The article shows how Raz’s concept of these matters leads to environmental sensitivity. The general conclusion is that perfectionism not only permits relatively broad environmental action by the state, but also entails such action.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: liberal perfectionism, Joseph Raz, political philosophy, environmentalism, sustainability

Suggested Citation

Eliav, Itai, התאוריה הפרפקציוניסטית של יוסף רז ומחשבה סביבתית: האם ייתכן פרפקציוניזם סביבתי, ?ואם כן – כיצד The Perfectionist Theory of Joseph Raz and Environmental Thought: How Can Perfectionism Be Environmental? (December 1, 2013). המשפט יח תשע"ד, 155–200, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2901900

Itai Eliav (Contact Author)

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
62
Abstract Views
538
rank
415,346
PlumX Metrics