De wederrechtelijkheid van jongensbesnijdenis (The Unlawfulness of Male Circumcision)

Nederlands Juristenblad 2012, nr. 44-45, pp. 3907-3105

9 Pages Posted: 2 Feb 2017

See all articles by Sohail Wahedi

Sohail Wahedi

Leiden Law School | Department of Jurisprudence

Date Written: December 28, 2012

Abstract

Dutch Abstract: Religie levert terugkerende ethische uitdagingen voor het strafrecht. Zeker wanneer religie inbreuk maakt op het grondwettelijk en internationaal gewaarborgde recht op lichamelijke integriteit en het recht op zelfbeschikking. Het ligt nog gevoeliger en complexer als religie een onherstelbare inbreuk maakt op deze rechten. Bij jongensbesnijdenis is daar sprake van en juist dit maakt haar zo controversieel. Maar alleen het controversieel zijn, maakt jongensbesnijdenis nog niet wederrechtelijk. De discussie over de (on)toelaatbaarheid van jongensbesnijdenis op religieuze gronden zou vooral het wederrechtelijkheidsgehalte in kaart moeten brengen, want geen strafrechtelijke aansprakelijkheid zonder wederrechtelijkheid. Rechter dan wel wetgever zijn zeker gelegitimeerd om beperkingen te verbinden aan een intern religieus voorschrift. Zolang die beperking maar niet een allesomvattend verbod inhoudt op jongensbesnijdenis.

English Abstract: Religious manifestations challenge criminal law. Especially when religious convictions, such as those concerning ritual male circumcision, infringe the constitutional and internationally guaranteed right to physical integrity and the right to self-determination. Therefore, the relevant legal question here is whether ritual male circumcision concerns an unlawful practice that should be prohibited. This article elaborates on this question and concludes that male circumcision is not a criminal practice.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: Male circumcision, freedom of religion, separation of church and state, criminal law, religious manifestations

Suggested Citation

Wahedi, Sohail, De wederrechtelijkheid van jongensbesnijdenis (The Unlawfulness of Male Circumcision) (December 28, 2012). Nederlands Juristenblad 2012, nr. 44-45, pp. 3907-3105, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2907968

Sohail Wahedi (Contact Author)

Leiden Law School | Department of Jurisprudence ( email )

P.O. Box 9520
2300 RA Leiden, NL-2300RA
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
100
Abstract Views
612
Rank
499,145
PlumX Metrics