Studiu privind sistemul de despăgubire a pacienților prejudiciați aplicabil în România. O analiză critică a proiectului de lege privind răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorilor (Study on Compensation System for Injured Patients Applicable in Romania. A Critical Analysis of the Draft Law on Civil Liability of Medical Staff and Suppliers)

Galaţi, Sodalitas Publishing House, ISBN 978-606-93503-3-1

58 Pages Posted: 2 Feb 2017

See all articles by Viorel Rotilă

Viorel Rotilă

"DUNĂREA DE JOS" UNIVERSITY OF GALAŢI; "DUNĂREA DE JOS" UNIVERSITY OF GALAŢI

Date Written: 2013

Abstract

Romanian Abstract: Evenimentele adverse ce puteau fi prevenite, cunoscute public sub forma cazurilor de malpraxis, au un impact economic semnificativ la nivel național, prin intermediul pierderilor de venituri, pierderi în ceea ce privește muncile casnice, incapacități, costuri pentru bugetul social și costuri de sănătate. În sănătate aceste costuri se adaugă pierderilor determinate de costurile inoportune. Efectul general al evenimentelor adverse ce puteau fi prevenite îl constituie îngrijirile medicale nesigure. Sunt câteva din argumentele care motivează preocuparea noastră pentru această temă, lansând totodată o parte din direcțiile de abordare a acestei probleme delicate pentru lumea medicală și starea de sănătate a pacienților.

Una din întrebările fundamentale ce stă la baza unei noi legi: Este necesară legătura dintre cazurile de prejudicii aduse pacienților și sancționarea personalului? De răspunsul la ea depinde construcția noului sistem (bazat pe malpraxis sau pe despăgubirea în caz de prejudiciu), respectiv stabilirea obiectivelor acestuia.

English Abstract: Adverse events that could have been prevented, publicly known as malpractice cases have a nationally significant economic impact, through loss of income, loss regarding domestic work, disability, costs of social and health costs budget. In healthcare, those costs are being added to losses caused by undue costs. The general effect of the adverse events that could have been prevented is represented by the unsure health care services. These are some of the arguments that motivate our concern for this issue, also launching a part of the directions to approach this delicate problem for the medical world and health of patients. One of the fundamental questions underlying the new law: It`s necessary the connection between cases of patients harm and staff sanctioning? Of this answer depends the construction of the new system (based on malpractice compensation for damage) and setting its objectives.

Note: Downloadable document is available in Romanian.

Keywords: patients (pacienti); civil liability (raspundere civila); injuries (prejudicii); healthcare system (sistem sanitar)

JEL Classification: K32, I1, I18, I19, H75, H51, I15

Suggested Citation

Rotilă, Viorel and Rotilă, Viorel, Studiu privind sistemul de despăgubire a pacienților prejudiciați aplicabil în România. O analiză critică a proiectului de lege privind răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorilor (Study on Compensation System for Injured Patients Applicable in Romania. A Critical Analysis of the Draft Law on Civil Liability of Medical Staff and Suppliers) (2013). Galaţi, Sodalitas Publishing House, ISBN 978-606-93503-3-1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2908070

Viorel Rotilă (Contact Author)

"DUNĂREA DE JOS" UNIVERSITY OF GALAŢI ( email )

Str. Domnească, no. 47
Galați, Galați 800008
Romania
(+40) 236 46.13.53 (Phone)
(+40) 236 46.13.53 (Fax)

HOME PAGE: http://www.ugal.ro/

"DUNĂREA DE JOS" UNIVERSITY OF GALAŢI ( email )

Str. Domnească, no. 47
Galați, Galați 800008
Romania
(+40) 236 46.13.53 (Phone)
(+40) 236 46.13.53 (Fax)

HOME PAGE: http://www.ugal.ro/

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
95
Abstract Views
508
Rank
468,126
PlumX Metrics