המאבק המשפטי בקרינה סלולרית: העדפת פרוצדורה כל מהות - וכישלונה
Courts as Environmental Regulators: Cellular Antennas

המשפט כא תשע"ו, 47–6 Hamishpat, College of Management Law Review

20 Pages Posted: 13 Jun 2017

See all articles by Adi Ayal

Adi Ayal

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Ronen Hareuveny

Soreq NRC, Israel

Date Written: January 3, 2016

Abstract

תקציר בעברית: הצבת אנטנות סלולריות נתקלת בהתנגדויות קשות מצד שכנים, ורשויות מקומיות התומכות בהם. כולם רוצים קליטה טובה, אך בתנאי שהאנטנה אינה קרובה לביתם, בית ספרם, ובאופן כללי - עדיף שתהיה מבלי שתיראה... המאמר סוקר אמפירית את הנעשה בועדות לתכנון ובניה ובבתי המשפט, ומראה שבפועל, רוב ההתנגדויות נכשלות, וכנראה שרוב הכישלונות גם ידועים מראשבתי המשפט, כך נראה, מתפקדים כמי ש"מוציאים את הערמונים מהאש", ומאפשרים לרשויות המקומיות להיראות טוב מבלי באמת לעשות הבדל.

English Abstract: Cellular transmission suffers from a NIMBY problem, as neighbor resist antenna placement, despite their wish for good coverage. This paper presents an empirical examination of the way in which local authorities, administrative bodies, and generalist courts interact and operate to appease the different constituents, while still allowing for antenna placement.Courts, it seems, are those required to solve the problems raised by local interest groups, allowing municipalities to play the political game - without suffering the technological consequences.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Cellular, mobile phones, NIMBY

JEL Classification: D72, K23, K32, L52, R52, L96

Suggested Citation

Ayal, Adi and Hareuveny, Ronen, המאבק המשפטי בקרינה סלולרית: העדפת פרוצדורה כל מהות - וכישלונה
Courts as Environmental Regulators: Cellular Antennas (January 3, 2016). המשפט כא תשע"ו, 47–6 Hamishpat, College of Management Law Review , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2910955

Adi Ayal (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

HOME PAGE: http://adiayal.blogspot.com

Ronen Hareuveny

Soreq NRC, Israel ( email )

Palmachim
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
56
Abstract Views
674
Rank
683,224
PlumX Metrics