Bankovnictví divokých koček, minulost či přítomnost? (Wildcat Banking, History or the Present?)

Ekonomický časopis, 58, 2010, č. 9, s. 958 – 966

9 Pages Posted: 13 Feb 2017

See all articles by Josef Sima

Josef Sima

University of Economics, Prague

Václav Rybáček

Czech Statistical Office

Date Written: 2010

Abstract

Czech Abstract: Navzdory všeobecnému přesvědčení, že vztah mezi státem a ekonomikou se začal podstatně měnit během Velké deprese ve 30. letech 20. století, můžeme vysledovat podstatné změny již o mnoho desítek let dříve. Jedním z příkladů je období tzv. bankovnictví divokých koček, které dalo vzniknout specifické formě regulací bankovnictví. Text se snaží vyvrátit mýtus, že uvedené období je příkladem selhání systému tzv. svobodného bankovnictví. Naopak se jedná o selhání regulace, která problémy bankovního sektoru způsobila. Uvedená historická zkušenost současně nabízí paralely s efekty regulatorních opatření a příčinami ekonomické krize, jež vypukla na začátku třetího tisíciletí. Podobnosti regulace v období bankovnictví divokých koček a současným regulatorním prostředím je diskutován v poslední kapitole textu.

English Abstract: Despite the general conviction that it was during the Great Depression of the 1930s that the relation between the State and the economy was fundamentally transformed, key steps towards the shift within this relation can already be traced many decades earlier. “Wildcat banking” from the period of the 1830s to the 1860s is an example of a specific form of regulation imposed on the banking industry. In the work we are attempting to refute the myth that wildcat banking is an example of unsuccessful operation of so-called free banking. It is failure of the regulation which is identified as the reason for instability of this form of banking operation. As far as effects of regulatory measures are concerned in general, this historical period (or experience) can offer valuable parallels with the cause of the current global economic crisis at the beginning of the third millennium. These similarities are discussed in the last chapter of our work.

Note: Downloadable document is available in Czech.

Keywords: wildcat banking, regulation, global economic crisis

JEL Classification: G01, G28, N11

Suggested Citation

Sima, Josef and Rybáček, Václav, Bankovnictví divokých koček, minulost či přítomnost? (Wildcat Banking, History or the Present?) (2010). Ekonomický časopis, 58, 2010, č. 9, s. 958 – 966 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2913727

Josef Sima

University of Economics, Prague ( email )

nam. W.Churchilla 4
Prague 3, 130 67
Czech Republic

Václav Rybáček (Contact Author)

Czech Statistical Office ( email )

Na padesatem 81
Praha, 10000
Czech Republic

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
8
Abstract Views
240
PlumX Metrics