Download this Paper Open PDF in Browser

Suomen Pankin Tase Vuosina 1868-1992: Kuukausisarjat

223 Pages Posted: 14 Feb 2017  

Vappu Ikonen

Bank of Finland - Research

Abstract

Tässä raportissa esitetään arkistotietoja käyttäen laaditut, yhtenäiset kuukausittaiset aikasarjat Suomen Pankin taseesta vuosilta 1868-1992.Tutkimuksessa on korjattu eräitä aiemmin käytettävissä olleiden tasetietojen puutteita, jotka ovat häirinneet aikasarjojen käyttöä tutkimuksissa.Korjaukset koskevat mm. kullan, valuutta- ja obligaatiosaamisten arvostuksia.Lisäksi tase-erät on tässä tutkimuksessa luokiteltu sektoreittain kuten nykyisessä taseessa.Tällaisia tietoja ei ole aiemmin ollut yhtenäisinä saatavissa vuotta 1974 edeltävältä ajalta. Tutkimusraportissa esitetään myös katsaus Suomen Pankin toimintamuotoihin ja tärkeimpiin tase-eriin tarkasteltavana ajanjaksona.Kotimaisen luotonannon alaerät on esitetty kirjoittajan aiemmassa raportissa Suomen Pankin kotimainen luotonanto 1868-1992 (Ikonen Vappu, SP:n keskustelualoitteita n:o 26/95). Asiasanat: Suomen Pankki, valuuttavaranto, tase

Suggested Citation

Ikonen, Vappu, Suomen Pankin Tase Vuosina 1868-1992: Kuukausisarjat. Bank of Finland Research Discussion Paper No. 19/1998. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2914037

Vappu Ikonen (Contact Author)

Bank of Finland - Research

P.O. Box 160
FIN-00101 Helsinki
Finland

Paper statistics

Downloads
6
Abstract Views
48