בחזרה לעתיד: על עיצובם של הנישואין והגירושין האזרחיים בישראל (Back to the Future: On the Formation of Civil Marriage and Divorce in Israel)

10 Din Udvarim - Haifa Law Review (forthcoming, 2017)

35 Pages Posted: 11 Feb 2017 Last revised: 6 Dec 2017

See all articles by Avishalom Westreich

Avishalom Westreich

College of Law and Business - Ramat Gan Law School

Date Written: January 1, 2017

Abstract

תקציר בעברית: המאמר עוסק בדמותם ובתבניתם של הנישואים האזרחיים בישראל. המאמר מנתח נושא זה באמצעות כמה ממדי דיון – ניתוח עומק של היבטים הנוגעים לדיני הנישואין והגירושין בהווה והמשמעות הנורמטיבית-ערכית של ההסדרים השונים בעתיד. המאמר טוען כי שיטת המסגרת האזרחית המשותפת לנישואין ולגירושין, שהוצעה בעבר, נוהגת בהיבטים רבים בדיני המשפחה כבר בהווה, והיא השיטה העדיפה בעתיד. היא איננה מהפכנית אלא יוצרת דווקא המשכיות למצב המשפטי הקיים, ובכך יתרונה הפרגמטי; היא מאפשרת יצירת גשר בין ה"דתי" ל"דמוקרטי" במדינת ישראל, ובכך יתרונה החברתי-משפטי; לבסוף, היא מאפשרת לבנות מודל נורמטיבי ראוי של נישואין וגירושין אזרחיים בישראל.

המאמר בוחן את יתרונותיו של מודל זה בכמה תחומים, ובמרכזם טקסי הנישואין, עניינים ממוניים (חלוקת רכוש ומזונות) ומשטר הגירושין. בנושאים אלו, טוען המאמר, המשפט הישראלי נמצא כבר כעת ראשו ורובו בתוך מסגרת אזרחית משותפת, ואשר לעתיד – דווקא לשיטת המסגרת האזרחית יש הפוטנציאל להוביל לפשרה ולאיזון בין הדין האזרחי לדין הדתי השרויים במתח מתמיד בהקשר הישראלי, ובד בבד להעניק אוטונומיה מרבית לבני הזוג תוך שמירה על עקרונות החירות והשוויון.

המאמר הוא קומה נוספת בדיון הער בשאלת הנישואין והגירושין בישראל, בין השאר בהמשך לדיון קודם שערכנו פרופ' פנחס שיפמן ואנוכי בנושא זה. תרומתו של המאמר לשיח בתחום היא משולבת: ראשית, המאמר מנתח היבטים מרכזיים בדיני הנישואין והגירושין העכשוויים, מאפיין אותם וחושף את תהליכי ההתקרבות בין הדין הדתי לבין הדין האזרחי בתחומים אלו (בניגוד לטיעון רווח במחקרים אחרים); שנית, המאמר מרחיב ומעמיק את יסודותיו הנורמטיביים של הדין האזרחי העתידי בישראל, ומתוך כך פורס את עיקריו של הדין העתידי במגוון נושאים. שני ההיבטים קשורים זה לזה ונובעים זה מזה ומובילים בסופו של דבר לדין ראוי הן נורמטיבית והן משיקולי מדיניות.

English Abstract: In Israel, all matrimonial issues are managed only by the religious establishment and in accordance with the relevant religious law of the couple's religion. For the most part, this legal reality is justified by the Jewish nature of the State of Israel, but it also creates to certain complications from a liberal perspective.

Over time, several potential alternatives for the existing legal arrangement have been proposed (including by Prof. Pinhas Shifman and the author). These alternatives are divided into two main models: (1) the two-routes model, advocating two parallel marriage and divorce routes in Israel: religious and civil, and: (2) the civil-legal framework that presents a single, common legal system while allowing diversified wide choice of wedding ceremonies, including religious ones.

This article maintains that according to several key aspects, the civil-legal framework model is preferable to the two-routes model because (1) the former can better address tensions between the religious and civil systems (as far as property issues are concerned and, surprisingly, regarding the divorce regime); and (2) it offers greater autonomy to the parties when fashioning their marriage and divorce. Furthermore, the article reveals that the civil-legal framework model is already practiced in several aspects pertaining to marriage and divorce, though, according to the existing legal arrangement, they are formally subject to the religious law. The major disadvantage of the two-routes alternative, on the other hand, is that it might result in a de facto separation between cultural groups in the Israeli society and reduce or even eliminate their shared values and common denominators.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: marriage, divorce, Israel, Jewish law, family law, civil marriage, law and religion

JEL Classification: j12

Suggested Citation

Westreich, Avishalom, בחזרה לעתיד: על עיצובם של הנישואין והגירושין האזרחיים בישראל (Back to the Future: On the Formation of Civil Marriage and Divorce in Israel) (January 1, 2017). 10 Din Udvarim - Haifa Law Review (forthcoming, 2017), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2914127

Avishalom Westreich (Contact Author)

College of Law and Business - Ramat Gan Law School ( email )

26 Ben-Gurion St.
Ramat Gan, 52275
Israel
+972546550333 (Phone)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
88
Abstract Views
456
rank
341,982
PlumX Metrics